Framtiden

Tillbaka

2015 års hyror klara för Poseidons hyresgäster

Bostads AB Poseidon och Hyresgästföreningen i Västra Sverige har kommit överens om hyrorna för 2015. Enligt avtalet, som gäller från 1 januari, höjs hyrorna med i genomsnitt 0,8 %.

De nya hyrorna grundar sig främst på ökande underhållskostnader, men även på höjda taxor och en allmänt ökande kostnadsnivå. Hyresökningens storlek varierar mellan 0 % och 1,6 % beroende på kvaliteterna i respektive bostadsområde i förhållande till den nuvarande hyresnivån. Några av de faktorer som avgör hur stor hyresökningen blir är läget, den kommersiella, sociala och kulturella servicen, liksom kvaliteter i varje fastighet, som teknisk standard och gemensamma utrymmen.

– Det känns bra att vi nu har en överenskommelse om 2015 års hyror. Samtidigt fortsätter vi arbeta med differentierade hyresjusteringar, eftersom det är viktigt för alla att hyran avspeglar kvaliteten i boendet, säger Göran Leander, förhandlingsansvarig på Poseidon.

Hyreshöjningen för januari och februari månad kommer att tas ut retroaktiv via mars månads hyresavier.

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta Göran Leander, förhandlingsansvarig på Bostads AB Poseidon, telefon 031 – 332 11 88.