Framtiden

Tillbaka

Vad är det smarta hemmet?

Den frågan ställer sig Bostadsbolaget som tillsammans med hyresgäster ska testa och utvärdera tjänster som skapar mervärde i boendet och underlättar vardagen.

I januari gick startskottet för det nationella innovationsprojektet Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet. Där medverkar Bostadsbolaget som en av fastighetsägarna, det enda från Göteborg. Projektet leds av forskningsinstitutet inom Swedish ICT och är finansierat av Vinnova.

Bostadsbolaget kommer under våren att leta fram tjugo hushåll som vill medverka i projektet. Tillsammans ska hyresgäster, tjänsteleverantörer och hyresvärd samverka för att hitta tjänster som kommer att efterfrågas i framtiden.

– Det finns många intressanta tjänster och funktioner därute, för våra hyresgäster och för oss som fastighetsägare. Tillsammans med testhushållen ska vi se vad som kan göras och hur det kan göras, säger Robert Bengtsson, chef förvaltningsstöd på Bostadsbolaget och fortsätter:

– Det är ett spännande projekt som Bostadsbolaget givetvis ska vara delaktigt i. Att utveckla hyresrätten och jobba tillsammans med våra hyresgäster är en självklarhet.

Projektet är i ett så pass tidigt skede att det ännu inte går att säga vilken sorts tjänster som kommer att utvärderas. Klart är dock att urvalet kommer att ske i samverkan med de boende.

Infrastrukturen är på plats
Fibernätet och insamlingsenheten för varmvattenförbrukningen är en grundförutsättning för Bostadsbolagets deltagande.

– Tack vare att vi har denna infrastruktur på plats finns möjligheten att koppla på fler tjänster i lägenheterna. Vilka tjänster det blir är i slutänden hyresgästens beslut, säger Robert Bengtsson.

I det smarta hemmet är tanken att allt samverkar på ett bra och billigt sätt. Öppna tjänsteplattformar ska främja lösningar för teknik, affärsmodeller samt tjänster för boende och fastighetsägare.

– Det finns många aktörer som är på väg in i smarta hemmet. Gemensamt för dessa är brist på samverkan samt att fastighets-, omsorgs- och andra nyttotjänster inte stöds. Det vill vi göra något åt i projektet som på sex platser över hela landet ska demonstrera att olika aktörer kan erbjuda tjänster över en delad och öppen plattform, säger Claus Popp Larsen på Acreo Swedish ICT och projektledare för Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet.

Vilka tjänster och funktioner som ska utvärderas bland Bostadsbolagets testhushåll är inte klart men det kan komma att handla om tjänster som hjälper boende att släcka och tända på valda platser i lägenheten när man är borta. En annan tjänst skulle kunna vara kopplad till en rörelsedetektor som larmar om rörelser när du inte är hemma. Det kan också handla om tjänster som äldre kan nyttja tillsammans med hemtjänst eller anhöriga för se att farmor eller farfar är på benen.

För mer information kontakta:
Claus Popp Larsen, projektledare på Acreo Swedish ICT, telefon 070 688 19 42
Robert Bengtsson, chef förvaltningsstöd på Bostadsbolaget, telefon 031-731 50 05