Framtiden

Tillbaka

Fler ska gå ut med godkända betyg

Med gratis läxhjälp ska Bostadsbolaget och Stiftelsen Läxhjälpen få fler elever i Göteborg att nå gymnasiebehörighet. Tillsammans har parterna erbjudit läxhjälp till elever i Hammarkullen sedan 2012. Nu utökas samarbetet till att också omfatta Sjumilaskolan i Biskopsgården.

Alla kan behöva lite extra stöd med sitt skolarbete. Behovet varierar mellan skolor liksom mellan olika klasser och elever. Bostadsbolaget som har ett stort antal hyresrätter i Biskopsgården och Hammarkullen ser läxhjälp som ett sätt att bidra till stadsdelen och de boendes framgång.

– Bostadsbolagets ansvar sträcker sig bortom våra fastigheter. Vi har ett stort samhällsansvar och vill hjälpa unga i våra bostadsområden att klara skolan. Behörighet till gymnasiet är viktigt för att kunna utvecklas vidare och hitta sitt yrke, säger Catarina Hagwall, chef för Marknad & Kommunikation på Bostadsbolaget.

Stiftelsen Läxhjälpen och Bostadsbolaget har samarbetat sedan 2012. Samarbetet innebär att tio högstadieelever i Hammarkullen får läxhjälp. Tack vare den utökade satsningen kan nu också 15 elever i årskurs 8 och 9 på Sjumilaskolan i Biskopsgården få läxhjälp. Bostadsbolaget hoppas att fler företag bestämmer sig för att stödja Läxhjälpen.

– Tack vare Bostadsbolaget kan vi nu starta vår läxhjälp även i Sjumilaskolan och hjälpa fler elever med svaga betyg att komma in på gymnasiet. Med läxhjälp sex timmar i veckan tillsammans med en engagerad högskolestudent får eleven inte bara höjda betyg utan även ökad motivation och en fin förebild, säger Maria Arneng, verksamhetschef på Läxhjälpen.

Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och därmed hamnar utanför samhället. Genom läxhjälp får unga som behöver och vill ha hjälp med studierna läxhjälp av kvalificerade högskolestudenter. 99 % av tidigare elever har höjt sina betyg och 84 % har nått gymnasiebehörighet. 

Läxhjälpen är gratis för elever och skola. Den finansieras av olika företag så som Bostadsbolaget.

För mer information, kontakta
Catarina Hagwall, telefon 031-731 50 43
Maria Arneng, telefon 0760-06 94 13

Foto: Läxhjälpen / Johannes Liljeson