Framtiden

Tillbaka

392 inflyttningsklara bostäder 2014 och byggtakten ökar

Framtidenkoncernen levererade 392 (333) inflyttningsklara bostäder under 2014 och målet är att öka takten rejält. Detta presenterades på Framtidenkoncernens bolagsdag i samband med årsstämman.

Framtidenkoncernen färdigställde 376 hyresrätter varav 88 genom konverteringar från lokal till bostad samt 16 nybyggda bostadsrätter/egnahem. Nyproduktionen återfinns bland annat i Frölunda, Landala, Sannegården och Kortedala.

Antalet markanvisningar och detaljplanestarter för koncernen har ökat under året i förhållande till tidigare år. Koncernen fick 2014 markanvisningar för 875 bostäder (220), varav 445 hyresrätter,
385 bostadsrätter och 45 till en bogemenskap. Den enskilt största markanvisningen är Frihamnen där Framtidenkoncernen har ett särskilt uppdrag att bidra med erfarenhet och driva frågor kring socialt blandat boende och integration. Framtidenkoncernen har dessutom förvärvat mark av det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB för att bygga cirka 200 hyresrätter i Örgryte Torp. Koncernens mål är att successivt nå en produktion om 1 400 bostäder per år.

– I bygget av den goda och hållbara staden spelar Framtidenkoncernen en viktig och vital roll. Vi har lagt grunden för en kraftig expansion i bostadsbyggandet. Med en gemensam hållbarhetsvision och unik kompetens hos medarbetarna kommer koncernen tillsammans med andra aktörer att skapa och utveckla livsmiljöer där människor vill bo och känner sig trygga. Frihamnen kommer att bli ett kraftfullt bevis på detta, säger Anneli Snobl, avgående VD och koncernchef i Framtidenkoncernen.

Var fjärde göteborgare bor i koncernens fastighetsbestånd. Hyresgästerna har i årets kundenkät återigen gett höga betyg kring service, sin lägenhet och utomhusmiljöerna. Under året fick 8 000 hushåll en ny bostad i koncernen. 300 lägenheter lämnades till Fastighetskontoret, Göteborgs Stad och frivilligorganisationer för att möta behovet av bostäder för hushåll utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

Framtidenkoncernens samlade fastighetsvärde ökade 2014 till 67,6 miljarder kr, vilket är en ökning med 6,5 procent jämfört med året innan. Koncernens soliditet uppgick till 59 procent (59).