Framtiden

Tillbaka

Verksamhetsåret 2014

237 färdigställda lägenheter, studentbostäder i modulkonstruktion, jobbsatsningar och 635 miljoner kronor i underhåll och investeringar är några av de saker du kan läsa om i Bostadsbolagets årsredovisning för 2014.

Nu är Bostadsbolagets årsredovisning klar. Där står att läsa om allt från bolagets ekonomi och byggplaner till medarbetarna och miljöarbetet.

– Bostadsbolaget är ett av Sveriges största bostadsföretag. Vi har stor inverkan på stadsutvecklingen och göteborgarnas bostadssituation. Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar och årsredovisningen sammanfattar allt detta på ett bra sätt, säger Kicki Björklund som tillträdde rollen som vd i januari 2015.

Fler hyresrätter till Göteborg
2014 färdigställde Bostadsbolaget 237 lägenheter genom att bygga nytt och bygga om. Hyresgäster flyttade in i bolagets andra kvarter i den nya stadsdelen Kvillebäcken och i området alldeles intill uppfördes 58 nybyggda studentbostäder i modulkonstruktion. Under året utökades också fastighetsbeståndet genom lokaler som byggdes om till bostäder.

Bostadsbolaget har planer för många nya bostäder på olika platser i Göteborg. 2014 startade arbetet med att bygga 70 nya lägenheter på Egnahemsvägen i Landala.

Långsiktig förvaltning
Förutom att tillföra staden nya hyresrätter underhåller och utvecklar Bostadsbolaget också det befintliga fastighetsbeståndet. 2014 uppgick kostnaderna för underhåll och investeringar till 635 miljoner kronor. Av dessa var 315 miljoner kronor planerat underhåll.

Ett omfattande ansvar
Utöver den självklara bostadsfrågan arbetar Bostadsbolaget målmedvetet med miljö- och samhällsfrågor. Bostadsbolaget har sedan 2009 sammanfattat hållbarhetsarbetet enligt Global Reporting Initiative, som en avgränsad del av den traditionella årsredovisningen. I år har bolaget valt att integrera hållbarhetsfrågorna fullt ut.

Genom att öka hyresgästernas medvetenhet försöker Bostadsbolaget på olika sätt att minska sin miljöpåverkan. I årsredovisningen kan man bland annat läsa om vattensparkampanjen Vattentanken och hur bolaget slagit ett extra slag för avfallshanteringen.

Där står också att läsa om Bostadsbolagets jobbsatsning tillsammans med Äpplet Jobbcentrum som innebär att fem hyresgäster under ett år får prova några olika yrken inom bolaget.

Ta del av årsredovisningen
Årsredovisningen kan läsas online och laddas ner på Bostadsbolagets hemsida. I år har bolaget även valt att producera en kortversion av årsredovisningen med syfte att locka fler till läsning. Även denna kommer att finnas tillgänglig på hemsidan.

För mer information, kontakta ekonomichef Magnus Adamsson på telefon 031-731 50 00.