Framtiden

Tillbaka

Gårdstensbor utbildar sig i samhällsfrågor

En skånsk pensionerad sjöman, en sjubarnsmamma från Somalia, en finska som arbetat på Migrationsverket och två kvinnor från Kina.

Det är några av de som samlas varje torsdagskväll i Gårdsten för att lära sig mer om samhället. Ett tema handlar om barnuppfostran och hur det är att vara förälder.

Även om synen på barnuppfostran kan skilja sig åt mellan olika länder och kulturer, finns det mycket som förenar föräldrar från hela världen. Framförallt vill man att barnen ska klara sig väl i samhället. Därför är det bra att träffa andra för att lyssna på och höra hur de har gjort.

Det konstaterar deltagarna som samlats för ännu en träff i kursen om samhällsfrågor som dragit igång i Gårdsten. Kursen är en pilotsatsning och ett samarbete mellan Enheten för samhällsorientering, Social resursförvaltning, och Gårdstensbostäder. Syftet är att stärka demokrati och delaktighet i samhället tillsammans med boende i Gårdsten.

– Det är viktigt att man känner till hur samhället fungerar, säger Asha Adnan, en av kursledarna. Vad har man för rättigheter och skyldigheter? Och hur kan man göra för att bli mer delaktig och påverka i frågor som handlar om ens liv?

Asha Adnan arbetar som samhällsinformatör för nyanlända. De flesta lektioner håller hon i klassrummen i Social resursförvaltnings lokaler på Andra Långgatan. Här möter hon personer som just fått uppehållstillstånd i Sverige och som kommer direkt från hennes ursprungsland Somalia.

– Det är mycket som man måste lära sig när man kommer till ett nytt land, särskilt för föräldrar som ska uppfostra sina barn i ett annat samhälle och i en annan kultur än de själva är vana vid, förklarar hon som själv anlände till Sverige 1993.

– Frågorna kan vara många. Vad har man för syn på barnuppfostran här jämfört med landet där man kommer ifrån? Hur fungerar skolan? Och hur gör man när barnen kommer i tonåren – hur mycket frihet ska de få och hur kan man sätta gränser på ett bra sätt?

Diskussionen blir intensiv bland deltagarna runt bordet när de berättar om sina egna upplevelser. Det handlar till exempel om barn som inte så gärna vill göra läxan och om tonåringar som vill vara ute sent om kvällarna.

– Jag har tre barn, berättar Huang. De två första är födda i Kina och det tredje här. Det är stora skillnader att vara förälder i Kina och Sverige och jag tycker det har varit svårare här.

Allan, som vet hur det var att växa upp förr i tiden i Sverige, betonar att det inte är enbart mellan länder som det kan skilja sig, utan att mycket också förändras med tiden. När han var liten måste han säga ni till sina föräldrar, han fick ta emot en hel del slag som bestraffning och att avbryta vuxna i ett samtal var förbjudet.

Den andra kursledaren, Wathik Shawki, har själv flera barn som vuxit upp i Gårdsten.

– Min son arbetar nu på ett stort företag i London och brukar säga att det är tur att han fått lära sig att leva med människor från hela världen, för det gör att han lättare klarar av alla kontakter med internationella kunder, berättar Wathik.

I Gårdsten bor människor från en mängd olika länder. En del nyanlända flyttar in hos släktingar och vänner. Deltagarna i kursen har själva levt länge i Sverige, men möter ofta personer som nyss kommit hit i bostadsområdet.

– Det finns många här som redan gör mycket för att hjälpa nyanlända på olika sätt, säger Asha. Med kursen vill vi ge intresserade ännu mer kunskap så att de kan förmedla rätt information. Kursen handlar om allt ifrån hur det är att leva och bo till att åldras i Sverige. Vi hoppas att våra deltagare ska kunna bli ett slags samhällsambassadörer i vårt bostadsområde så att ännu fler kan vara delaktiga och bidra till samhället på ett bra sätt.

Själv har hon just blivit invald i styrelsen i Gårdstensbostäder, det första bostadsföretaget i Sverige som har hyresgäster i styrelsen. Asha är en känd person i området, liksom två av kvällens deltagare Anisa Elabe och Nadifo Ibrahim. De har alla varit engagerade i det föreningsråd som fanns här tidigare.

– Vi i den somaliska kvinnoföreningen var mycket aktiva. Vi var ute och nattvandrade och gjorde många andra saker, berättar Nadifo som bott i Sverige i 20 år. Det är bra att den här kursen har startat för man behöver alltid lära sig mer om samhället och träffa andra, även om man har varit här länge.

Efter den här kursen hoppas de kunna fortsätta i någon form. Antingen genom att tala med andra som vill vara med i en ny omgång eller kanske själva ha en fördjupningskurs.

Michael Pirosanto, tillförordnad vd för Gårdstensbostäder, ser den här pilotsatsningen som en viktig fråga för framtiden och demokratin.

– Det är jätteviktigt att vi är flera som samverkar för att öka integrationen i Göteborgs Stad, säger han. Därför känns det mycket bra att vi i Gårdstenbostäder nu inlett ett samarbete med Social resursförvaltning om samhällsfrågor tillsammans med boende själva.

Enheten för samhällsorientering samarbetar redan med föreningar vars medlemmar möter nyanlända som ett sätt att främja integration.

– Många föreningar gör stora insatser med att hjälpa nyanlända landsmän, berättar enhetschef Elizabeth George. Hittills har vi haft kurser tillsammans med ett 20-tal föreningar med över hundra personer. Nu vill vi även testa att arbeta direkt i ett bostadsområde för att försöka nå ännu fler målgrupper på ett nytt sätt.

För mer information:

Elizabeth George, enhetschef, Social resursförvaltning, telefon 076-784 61 76, e-post: elizabeth.george@socialresurs.goteborg.se.