Framtiden

Tillbaka

120 sommarjobb i Gårdsten

Varje år får många ungdomar möjligheten att sommarjobba i Gårdsten. I samarbete med stadsdelen, SDF Angered, Arbetsmarknadskontoret och Park & natur kommer Gårdstensbostäder sysselsätta ca 120 ungdomar under sommaren i Gårdsten 2015. Ungdomarna kommer att få arbeta 3 eller 4 veckor vardera under säsongen. Jobben innebär både utemiljöarbeten, åtgärder i gemensamma utrymmen samt dela ut information till bolagets hyresgäster. Handledare finns för att arbetsleda ungdomarna.

– Vi är jätteglada för att så många gårdstensungdomar får möjligheten att sommarjobba i år, säger Salma Nazzal, projektledare på Gårdstensbostäder. Trots att vi tar väldigt många finns det fler som vi inte kan erbjuda jobb. Jag hade önskat att alla skolungdomar kunde erbjudas sommarjobb.

– Att få möjlighet att få arbetslivserfarenhet och tjäna egna pengar under sommaren är jätteviktigt för våra ungdomar i stadsdelen, säger Michael Pirosanto, t.f. vd Gårdstensbostäder. Vi ser också att ungdomarna månar om sin stadsdel på ett bättre sätt om de själva får jobba med olika förvaltningsjobb.

Under hela 2014 skapades totalt 265 arbetstillfällen genom Gårdstensbostäder.

För mer information kontakta:

Salma Nazzal, projektledare Gårdstensbostäder 031-332 60 07 eller Michael Pirosanto, t.f. vd Gårdstensbostäder 031-332 60 00.