Framtiden

Tillbaka

200 hyresrätter ett stenkast från Avenyn

– Bohem ska bli en mötesplats, ett boende med gemenskap mellan människor i alla åldrar och med olika kulturella bakgrunder, säger Per-Henrik Hartmann, VD för Familjebostäder.

 I dag har vi en stor andel ensamhushåll. Många vill leva som singlar men få vill leva ensamma, det är något som vi har tagit fasta på. Det finns ett stort behov och efterfrågan av lägenheter från alla, från de yngre till de äldre i Göteborg. Vår nya boendeform kan inte lösa alla problem och utmaningar, men Bohem ska absolut ses som ett steg på vägen.

– Gemensamma mötesplatser blir en viktig del av husets utformning. Dels för hyresgästerna men det blir även en öppen samlingspunkt för göteborgarna. Vi kommer bland annat skapa en passage rakt igenom husets entréplan.

Ett sätt att skapa moderna och samtidigt inte allt för dyra hyresrätter är att bygga standardiserat och kostnadseffektivt. Förslaget innehåller därför inte heller några p-platser för de boende. I stället prioriteras bra utrymmen för cyklar och det är nära till kollektivtrafik och bilpooler. Dock kommer vi att se över möjligheten att bygga 300 p-platser under jord som är tillgänglig för alla, vilket inte minst husets och närliggande butiksinnehavare samt arrangörer till olika evenemang uppskattar.

Bohem är fortfarande ett arbetsnamn för Familjebostäder, men planerna på att skapa en ny boendeform i centrala Göteborg har kommit långt. Ledningen i bolaget har presenterat tankar och idéer för Fastighetsnämnden och stadsarkitekt Björn Siesjö. – Vi har uteslutande fått positiv respons. Både för den nya boendeformen, arkitekturen och hur vi kan omvandla ett ganska fult P-hus till attraktiva bostäder. Vi ser att Bohem kan bli ett nytt landmärke för Göteborg som visar att staden vill ligga i framkant när det gäller stadsutveckling.

Hur realistiskt är det att planerna för Bohem blir verklighet? – Vi tror på idén, men som alltid vid ett något radikalt förslag på förändring av en central plats i Göteborg, vet vi att många kommer att ha synpunkter, både positiva och negativa. Från mitt personliga perspektiv skulle det vara optimalt om Bohem står inflyttningsklart 2021. Jag har svårt att tänka mig ett bättre sätt att fira Göteborgs jubileumsår. Om konceptet inte är genomförbart på denna plats, kommer vi att pröva den någon annanstans, säger Per-Henrik Hartmann.

Fakta om Bohem
Boendeform: Hyresrätter
Antal lägenheter: 209
Antal våningar: 6-11
Sammanlagd boyta: 10 400 kvm
Gemensam lokalyta: 1 340 kvm
Uthyrningsbar yta: 2 960 kvm
Offentlig gård: 1 630 kvm
Möjliga antal parkeringsplatser: 303 (under jord, ersätter befintligt p-hus)

För ytterligare information:
Per-Henrik Hartmann, VD, 031-731 67 00, per-henrik.hartmann@familjebostader.seKatrin Amgarth, marknadschef, 070-625 26 81, katrin.amgarth@familjebostader.se