Framtiden

Tillbaka

Bohem väcker historien till liv – nu kan alla ta del av Familjebostäders nya bokoncept

Från cirkus till en öde parkeringsplats. Nu ska tomten där Lorensbergs parkeringshus idag huserar återigen väckas till liv. I alla fall om Familjebostäder får bestämma.

– Vi har kommit med en idé som tillför staden något unikt och vi har stora förhoppningar om att det ska bli verklighet, säger Per-Henrik Hartmann, VD på Familjebostäder.

Det har nu gått en några dagar sedan Familjebostäder presenterade sin idé om att utveckla ett nytt bokoncept som fått arbetsnamnet Bohem och mottagandet har varit positivt. En utställning om Bohem går nu att ta del av i Familjebostäders reception på Södra Vägen 12.

–Vi har fått massor av positiv feedback. Trots att vi bara är i idéstadiet har vi redan fått in många förfrågningar från personer som vill göra en intresseanmälan, berättar Per-Henrik Hartmann och fortsätter:

–Vårt förslag gör det även möjligt att öppna upp för verksamheter som drivs av Göteborgs Stad och har koppling till exempelvis evenemangsstråket. Sammanlagt finns det 3 000 kvm lokalyta i direktkontakt med omkringliggande gator. Det kan vara ett bra sätt att komplettera Södra Vägens nuvarande utbud av butiker och restauranger.

En tomt med rik historia

Platsen där huset planeras har en spännande historia. År 1884 byggdes en cirkus som lockade artister från hela världen. 1900 brann byggnaden ner men byggdes snabbt upp igen. Området har också fungerat som folkpark där artister som Jimi Hendrix och Beatles har uppträtt. Cirkusen, som vid det tillfället var fallfärdig, revs 1969 och idag står där ett parkeringsdäck.

Med Bohem vill Familjebostäder knyta an till historien, något som What! arkitektur har tagit fasta på i utformningen av huset.

– Det är delvis på grund av cirkusen som vi har valt den rundade formen men det är också för att öppna upp platsen och tillgängliggöra den igen.

–Det är ett fantastiskt område men idag finns det en barriär i form av parkeringshuset som gör att parken inte används. Den rundade formen skapar ett flöde som gör att människor enkelt kan röra sig runt huset.

–Med offentliga verksamheter i bottenplanet och en gård som är öppen för allmänheten är förhoppningen att området ska väckas till liv igen, säger Jannika Wirstad, arkitekt på What! arkitektur.

Antalet våningar kommer att variera mellan sex och elva, in mot parken blir huset lägre och ut mot gatan högre.

– Vi har varit noga med att göra anpassningar till omgivningen och genom att skapa öppningar i fasaden för terrasser känns huskroppen lättare. Vi har också valt att placera smala balkonger på husets utsida. När människor rör sig här blir

byggnaden levande och utåtriktad, förklarar Peter Hulting, även han arkitekt på What! arkitektur.

En attraktiv tomt

Det är inte första gången någon gör anspråk på tomten i korsningen vid Södra vägen och Berzeligatan, men Familjebostäder hoppas att det är nu förändringen kommer att ske.

– Vi är medvetna om att det finns två andra aktörer som också har lämnat in förslag och bett om en direkt markanvisning men vi är självsäkra och tror på vårt förslag, säger Per-Henrik Hartmann.

Ett slutgiltigt beslut kommer att fattas av Göteborgs Stad. Fram till dess är Familjebostäder öppna för att ta emot synpunkter och förslag från göteborgarna.

– Vi välkomnar idéer och åsikter från de som faktiskt ska utnyttja huset, både som en offentlig plats och som bostadshus, säger Per-Henrik Hartmann avslutningsvis.