Framtiden

Tillbaka

Pressinbjudan till seminariet ”Vem ska bo i Frihamnen – och vem ska bo i Bergsjön?”

Datum: måndag 25 maj
Plats: RunAn Chalmers, Johanneberg
Tid: klockan 12.30-16.30

Välkommen till en dag då vi tar frågan om socialt blandat boende ett steg längre!

 

Göteborg är en socioekonomiskt segregerad stad. Om vi ska kunna nå det politiska målet om att hela staden ska vara socialt hållbar behöver vi tänka nytt. En testarena för att nå ett blandat boende är Frihamnen. En annan är Bergsjön.

Välkommen att delta i en högaktuell diskussion om ambitioner och möjligheter för bostadspolitik och bostadsbransch att bidra till ökad integration!

 

Hyressättningen i all nyproduktion i Frihamnen kommer att följa en helt ny modell, med det uttalade målet att inkomst inte ska styra vem som kan bo i Frihamnen. Familjebostäder arbetar parallellt med att skapa nya möjligheter för sina hyresgäster i Bergsjön, att kunna göra boendekarriär utan att flytta från stadsdelen.

Så vem ska bo var? Och i vilken utsträckning och på vilket sätt kan bostadsbranschen styra var människor ska bo?

Som innehavare av stafettpinnen för åttonde sträckan av Ansvarsstafetten bjuder Bostads AB Poseidon in till en halvdag om social hållbarhet utifrån ett bostadsperspektiv.

Deltar i programmet gör:

Anders Söderman, VD Bostads AB Poseidon
Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare GU
Ulf Kamne (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen
Charlotte Andersson, VD Fastighetsägarna GFR
Rikard Ljunggren, ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna GFR
Per-Henrik Hartmann, VD Familjebostäder

För ytterligare information kontakta:

Diana Djoric, Bostads AB Poseidon, telefon: 076-117 18 08

Ansvarsstafetten

För att skapa förutsättningar för ett större socialt ansvarstagande i samhället behöver olika aktörer i näringsliv och offentlig sektor samarbeta och utbyta kunskap Ansvarsstafetten är ett återkommande forum för kunskapsutbyte där värdskapet växlar. I maj 2015 är Bostads AB Poseidon värd för den åttonde “sträckan”.