Framtiden

Tillbaka

Poseidon och Egnahemsbolaget bygger 500 nya bostäder i Backa Röd

Planeringen för en genomgripande förnyelse av Selma Lagerlöfs torg med omgivningar går vidare. Nu ska Poseidon och Egnahemsbolaget bygga i Backa och Göteborg tar ett kliv närmare visionen om en grön och nära storstad för alla. Målet är att förtäta området längs Litteraturgatan och binda ihop gamla och nya bostadsområden i Backa Röd till en helhet.

Idag är Backa Röd omgivet av vägområden och parkeringsfält längs Litteraturgatan. Poseidons och Egnahemsbolagets ambition är att ge Litteraturgatan en mer stadsmässig uppbyggnad, med en tydlig kvartersbebyggelse och en trygg gatumiljö där kollektivtrafik, fotgängare och cyklister får ta plats.

  • Vårt mål är att skapa en varierad bebyggelse för att ge människor möjlighet att bo i området oavsett ålder och familjekonstellation. Genom att Egnahemsbolaget och Poseidon båda tillhör koncernen Förvaltnings AB Framtiden kan vi låta upplåtelseformer och bostadstyper variera även inom samma kvarter, säger Annika Carlsson på Egnahemsbolaget.

Det kommer att bli både bostadsrätter och hyresrätter, i olika bostadsformer och storlekar. Entréerna kommer att vara vända ut mot Litteraturgatan och tillsammans med lokaler för service och verksamheter i bottenvåningarna, skapas förutsättningar för liv och rörelse i gaturummet.

  • För oss är det jätteviktigt att få till en helhet, där de nybyggda husen vävs ihop med de befintliga. Vi tar också med oss det starka hållbarhetsfokus, med gröna gårdar, miljö- och energitänk och våra boende i centrum, som redan präglar vår pågående förnyelse av Backa Röd, säger Cathrine Gerle, projektchef på Bostads AB Poseidon.

Framtidenkoncernen, genom dotterbolagen Bostads AB Poseidon och Egnahemsbolaget, vann markanvisningen som fastighetskontoret utannonserade i höstas för de delar av området som är kommunalägda. Aktuell etapp omfattar västra sidan av Litteraturgatan vid Backa Röd. Det planeras cirka 500 bostäder samt verksamhetslokaler för offentlig och kommersiell service

För ytterligare information kontakta:

Cathrine Gerle, Bostads AB Poseidon, 070-685 11 87
Annika Carlsson, Egnahemsbolaget 031-707 71 40