Framtiden

Tillbaka

Kameraövervakningen har utvärderats

På uppdrag av Bostadsbolaget har Svenska Ledargruppen AB utvärderat kameraövervakningen i Norra Biskopsgården. Rapporten visar en samlad positiv bild och kommer att användas som en del i bolagets fortsatta trygghetsarbete.

Bostadsbolaget arbetar på många sätt för att hyresgästerna ska vara trygga i sina bostadsområden. Man är generellt restriktiv mot kameror och arbetar framförallt förebyggande. Det kan exempelvis handla om bra belysning, undanröjda skymmande buskage, trygghetsvandringar och samarbeten med aktörer inom föreningslivet, näringslivet och den offentliga sektorn.

– Att våra hyresgäster trivs och känner sig trygga är jätteviktigt för oss. Vi måste vara lyhörda och lyssna på de boende. Det är tillsammans med dem som vi skapar bra bostadsområden, säger Bostadsbolagets vd Kicki Björklund.

Ibland räcker de vanliga insatserna inte till. Så var fallet i Norra Biskopsgården 2009 – en mycket orolig period med bränder och skadegörelse. I samband med detta hölls dialogmöten för att ta fram trygghetsskapande åtgärder och där framförde hyresgäster önskemål om kameraövervakning. Hösten 2010 installerades kameraövervakningen, med tillstånd från Länsstyrelsen. Kamerorna övervakar garage, parkeringsytor samt fasader runt miljöhusen i området med syfte att förhindra brott.

Nu har kamerorna utvärderats och rapporten visar en samlad positiv bild. Exempelvis tycker 82,9 % av de svarande hyresgästerna att kameraövervakningen är bra. Trygghetsarbetet är ett gemensamt samhällsansvar där Bostadsbolaget är en part. I utvärderingen har bland annat hyresgäster, medarbetare, räddningstjänst och polis medverkat.

Det är inte klart vad rapporten kommer att leda till men den kommer att användas i bolagets fortsatta trygghetsarbete.

– Vi tar vårt uppdrag och trygghetsarbete på största allvar. Därför känns det bra att vi har utvärderat satsningen. Rapporten är ett bra underlag när vi i höst ska arbeta vidare med trygghetsfrågorna på bred front, säger Kicki Björklund.