Framtiden

Tillbaka

Plats för fler än 1000 nya hyresrätter i Göteborg

Familjebostäder i Göteborg har tillsammans med fyra arkitektkontor inventerat en del av fastighetsbeståndet för att hitta platser för nyproduktion av hyresrätter. På och i anslutning till Familjebostäders mark har plats för närmare 1000 lägenheter identifierats och när vi också ser till annan närliggande mark så blir antalet 1400. Ansökan om planbesked för samtliga har skickats till Stadsbyggnadskontoret.

Tillsammans med Sweco, Nordconsult, Malmström Edström och Tema har en stor del av den mark som Familjebostäder äger, mark som ansluter till Familjebostäders mark och annan mark i de valda områdena gåtts igenom för att hitta platser där nya fastigheter skulle kunna byggas för att skapa fler hyresrätter i Göteborg.

– I Kortedala har vi hittat flest potentiella byggplatser men vi har även sett möjligheter i Kyrkbyn, Lundby, Björkekärr, Johanneberg, Högsbo, Kungsladugård och Majorna. I de flesta fall handlar det om nybyggnation och att förtäta befintlig bebyggelse, säger Micael Jansson nybyggnadschef familjebostäder i Göteborg.

Total 1400 möjliga hyresrätter på Familjebostäders och annan mark

På Familjebostäders egen mark har möjligheter för byggnation av drygt 800 lägenheter identifierats. Ser vi även till mark som ansluter till Familjebostäders så når vi upp till närmare 1000 lägenheter. Om vi dessutom tittar vi på vad vi skulle kunna göra på annan mark i samma områden så bli summan 1400 nya lägenheter.

Stadsdel Adress Antal lägenheter
Familjebostäders mark Familjebostäders plus anslutande mark Annan mark i området
Lundby Eketrägatan 60
Lundby Sannegården 70
Björkekärr Stabbetorget 80
Björkekärr Lådämnesgatan 60
Johanneberg Rosensköldsgatan 150
Johanneberg Gibraltargatan 50
Kungsladugård Sannaplan 75
Kungsladugård Sandarna 75
Kungsladugård Slottsskogsgatan 25
Högsbo Riksdalergatan 23 50
Högsbo Riksdalergatan 2 50
Högsbo Banko/Markmynt 50
Kortedala Kalendervägen N 80
Kortedala Kalendervägen S 50
Kortedala Vårmånadsgatan 125 45
Kortedala Tideräkningsgatan 75
Majorna Amiralitetsgatan 80
Majorna Majbergsgatan 30 30
Majorna Paternostergatan 60 30
SUMMA: 1400 805 170 425

Samtliga förslag är skickade som planansökningar till Stadsbyggnadskontoret där de behandlas. Ett positivt planbesked från Stadsbyggnadskontoret innebär ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörjas.

– Senast om fyra månader får vi besked. Det finns förstås mycket att ta hänsyn till i planprocessen och det är långt ifrån säkert att alla våra förslag går att genomföra. För oss var det viktigt att hitta möjligheterna, att agera och bidra till att lösa bristen på hyresrätter i Göteborg, säger Micael Jansson nybyggnadschef familjebostäder i Göteborg.

För mer information kontakta:

Micael Jansson, nybyggnadschef Familjebostäder i Göteborg

Tel: 031-7316753

E-post: micael.jansson@familjebostader.se

Henrik Mortensen, kommunikationsstrateg Familjebostäder I Göteborg

Tel: 031-731 67 76

E-post: henrik.mortensen@familjebostader.se