Framtiden

Tillbaka

Trygghetspris till medarbetare i Framtiden och GöteborgsLokaler

I år har Säkerhetsrådets Trygghetspris delats ut till tre värdiga vinnare. Alla tre har med sitt arbete bidragit till att öka tryggheten och säkerheten inom sina respektive arbetsområden.

Säkerhetsrådets Trygghets- och Säkerhetspris delas ut till den eller de anställa inom Göteborgs stads bostads- och lokalkluster som genom sitt arbete bidragit med trygghetsskapande åtgärder. Det kan till exempel handla om fysiska åtgärder inomhus eller utomhus som främjar trygghet och säkerhet, arbete mot klotter eller andra brottsförebyggande åtgärder.

Vinnarna i år är Daliborka Vuleta Savic, trygghetsvärd på Gårdstensbostäder, Shivan Abdullah områdesvärd i Hammarkullen på Bostadsbolaget samt Magnus Henricson, fastighetsförvaltare på GöteborgsLokaler.

Michael Pirosanto, VD på Gårdstensbostäder är både stolt och glad över att en av hans medarbetare har tilldelats det prestigefyllda priset.

– Daliborka har en väldigt betydelsefull roll inom Gårdstensbostäder. Hon ingår i en grupp som erbjuder en viktig service till de boende i området under kvällar och helger. Boende, ungdomar och barn har stort förtroende för henne och hennes arbete, säger Michael Pirosanto.

För Kicki Björklund, VD på Bostadsbolaget, är Shivan en mycket värdig vinnare.

– Shivan representerar en ny yrkesgrupp områdesvärd som visat sig vara väldigt viktig för Bostadsbolagets hyresgäster i Hammarkullen. Hans fokus ligger på social hållbarhet med människan som central punkt. Shivan är lätt att tycka om och hans närvaro är alltid uppskattad av de boende och kollegor i området. Jag skulle vilja påstå att han är en av våra viktigaste kanaler i vår dialog med de boende i Hammarkullen, berättarKicki Björklund.

Även hos GöteborgsLokaler är glädjen stor. VD Robert Hörnquist ser priset som ett bevis på att bolaget och framför allt att Magnus Henricson agerat lugnt och tryggt i en turbulent tid.

– Magnus har tydligt visat, genom handling, att trygghets­frågorna är viktiga. På Vårväderstorget har han tagit initiativ till en rad trygghetsskapande åtgärder, bland annat genom belysningsprojekt och kameraövervakning. Dessutom har Magnus alltid varit ett stort stöd för särskilt utsatta verksamheter, säger Robert Hörnquist.

Nomineringarna har skett under maj månad och alla vinnare är nominerade av sina kollegor. Juryn har utgjorts av ett säkerhetsråd bestående av representanter från de olika bolagen. Priset är, förutom äran, ett diplom och en studieresa som har anknytning till temat Trygghet & Säkerhet.

Säkerhetsrådet är ett samarbete mellan Bostadsbolaget, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, GöteborgsLokaler, Higab, Parkeringsbolaget, Poseidon, Störningsjouren och Älvstranden Utveckling. Bolagen ägs av Göteborgs Stad.

Vid frågor, kontakta Bo Säljö, säkerhetschef. Tel. 031-335 01 08