Framtiden

Tillbaka

Riksbyggen bygger energisnåla ”solvillor” i Gårdsten

Riksbyggen bygger nu ytterligare 18 villor på Kryddhyllan i Gårdsten som alla kommer att utrustas med solpaneler. Solpanelerna kommer att halvera energikostnaden för flertalet av de blivande villaägarna. Solvillorna är andra etappen i Riksbyggens satsning i Gårdsten som står inför en stor omvandling framöver och som Riksbyggen deltar i.

Villorna på Kryddhyllan får solpaneler, så kallade smartpaneler, som standardutrustning. Det innebär att varje hustak får 20 paneler med växelomriktare som omvandlar solens energi till el i vägguttagen. Något som kommer att spara minst 5 000 kWh per år och villaägare. Riksbyggen räknar med att en familj, i en sådan här nyproducerad energisnål villa, gör av med ungefär 10 000 – 15 000 kWh per år. Det innebär att besparingen blir stor för varje villaägare.

– Satsningen på solvillorna är en del av Riksbyggens arbete att skapa attraktiva och hållbara boenden i Gårdsten. Gårdsten är ett område som befinner sig i en stark utvecklingsfas och vi på Riksbyggen är stolta över att kunna vara med i den processen, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

Gårdsten är ett miljonprogramsområde som i takt med att det renoverats har varit tidigt ute när det gäller att ta tillvara på solenergin. Redan år 2000 invigdes de första så kallade Solhusen med 255 lägenheter efter en omfattande renovering och ombyggnad.

– Det är mycket positivt att Riksbyggen valt att satsa på ”solvillor” nu när de bygger den andra etappen på Kryddhyllan. Gårdsten domineras av hyresrätter och det är därför också välkommet med villor med äganderätt, det förbättrar mixen i området, säger Michael Pirosanto, vd på Gårdstensbostäder.

I Gårdsten planeras för 1000 nya bostäder samt utbyggnad av kommersiella och offentliga lokaler under de kommande tio åren inom ramen för Vision 2025, en storsatsning av Göteborgs Stad och Gårdstensbostäder. Visionen kommer att diskuteras med Gårdstensborna onsdagen den 14 oktober i Idéum i Gårdsten.

Riksbyggens etapp två på Kryddhyllan består av 18 friköpta 1,5-plansvillor med säljstart i början på oktober i år. Villorna anpassas så att köparna själva kan bygga och inreda övervåningen. Något som är bra för att skapa förutsättningar för en förstagångsköpare.

Läs mer om etapp två här: www.riksbyggen.se/kryddhyllan

För mer information: Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen. Tel. 031-704 68 63
Anders Radne, sälj- och marknadsansvarig Göteborg, Riksbyggen. Tel. 031-704 68 66