Framtiden

Tillbaka

Mariette Hilmersson ny VD för Förvaltnings AB Framtiden

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden (Framtiden) har idag enhälligt beslutat att utse Mariette Hilmersson, till VD för bolaget. Rekryteringsprocessen har pågått sedan augusti med flera sökande. Styrelsen är övertygad om att Mariette Hilmersson är den som har rätt förutsättningar för att driva bolaget mot den nya målbild som styrelsen lagt fast.

Mariette Hilmersson är fastighetsjurist och har sjutton års erfarenhet av fastighetsfrågor i olika chefsbefattningar främst inom Göteborgs Stad. Mariette Hilmersson har sedan bolagsstämman i mars innehaft rollen som tf VD i Framtiden.

– Vi ser att Mariette Hilmersson är den VD som Framtiden nu behöver. Hon har ett tydligt ledarskap och driver målmedvetet frågorna, samtidigt som hon ser till helheten och Framtidens samhällsnytta i Göteborg, säger styrelsens ordförande Lars Johansson.

– Framtiden har stora utmaningar men också möjligheter framför sig. Vi ska vara i framkant när det gäller stadens utveckling av nya bostäder men vi ska också förvalta och utveckla våra befintliga bostäder. Det handlar om att bygga energisnålt och att välja kostnadseffektiva bygg- och underhållsmetoder. Vi vill ta aktiv del i att bygga bort bostadsbristen på ett sätt som främjar integration. Jag ser fram emot uppdraget att tillsammans med övriga i koncernen få förverkliga de mål som styrelsen och Göteborgs Stad ställer på oss i Framtiden, säger Mariette Hilmersson.

För ytterligare information:
Lars Johansson, styrelseordförande Förvaltnings AB Framtiden, tel 070-946 10 14
Mariette Hilmersson, VD Förvaltnings AB Framtiden, tel 072-518 38 18