Framtiden

Tillbaka

Framtiden får bygga i Bergsjön och Gårdsten

Fastighetsnämnden i Göteborg har fattat beslut om att låta Framtidenkoncernen få markanvisningar för bostäder och förskola i Bergsjön samt för bostäder i Gårdsten.

I nordöstra Bergsjön ska Egnahemsbolaget bygga cirka 50 bostäder i småhus med inriktning bostadsrätt eller äganderätt och i östra Gårdsten bygger man ytterligare bostadsrätter och egna hem.

Samtidigt väntar Familjebostäder på planbesked för att få bygga cirka 100 hyresrätter på egen mark i Bergsjön på Merkuriusgatan i närheten av de nya bostadsrätterna. Detta är en del av ett stort renoverings- och utvecklingsarbete som Familjebostäder driver tillsammans med Göteborgs Stad och andra aktörer i stadsdelen.

– Det är glädjande att vi nu får bygga bostadsrätter och äganderätter i både Gårdsten och Bergsjön. Det ligger helt i linje med vårt uppdrag att bidra till en god stadsutveckling i hela staden med blandade upplåtelseformer, det vill säga en mix av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem i bostadsområdena, säger Ulrika Arensberg, fastighetsutvecklingschef på Framtiden.

Markanvisningarna ingår i stadens Jubileumssatsning som bland annat innebär att bostäderna ska vara inflyttningsklara år 2021.