Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolaget köper fastigheter i Hammarkullen av D. Carnegie & Co

Allmännyttiga Bostadsbolaget i Göteborg förvärvar fastigheter på Gropens gård och Bredfjällsgatan i Hammarkullen av D. Carnegie & Co. Affären omfattar 890 hyreslägenheter och köpesumman utgår från ett underliggande fastighetsvärde om 493 miljoner kronor.

Förvärvet innebär att Bostadsbolaget därmed äger och förvaltar över 2 200 hyreslägenheter i Hammarkullen. Av de 890 nyförvärvade hyreslägenheterna planerar bolaget att på sikt omvandla hälften till kooperativa hyresrätter och bostadsrätter. Detta för att genom blandade upplåtelseformer öka områdets attraktivitet och integrationen i staden.

Det var en enig styrelse som på torsdagen beslutade att fullfölja förvärvet och Bostadsbolagets styrelseordförande Johan Zandin har stora förväntningar för Bostadsbolagets möjligheter att påverka områdets framtida utveckling i en positiv riktning.

– Vi är glada att D. Carnegie & Co har valt att sälja till just Bostadsbolaget. Förutom rent förvaltningsmässigt ser vi också en rad samhällsekonomiska fördelar, säger Johan Zandin, styrelseordförande på Bostadsbolaget.

– Jag gläds oerhört mycket över detta. Det är en affär som kommer att gynna såväl boende som staden i sin helhet. Bostadsbolaget äger redan en stor andel hyresrätter i Hammarkullen och detta ger oss möjlighet att via ett helhetsgrepp satsa kraftfullt i området, säger Bostadsbolagets vd Kicki Björklund.

D. Carnegie & Co är innehavare till tomträtterna som Bostadsbolaget nu förvärvar. Bostadsbolaget har sedan länge haft ett intresse för fastigheterna och ser positivt på den senare tidens dialog mellan bolagen och D. Carnegie & Co: s vilja att sälja till en långsiktig förvaltare.

– Vi är mycket nöjda med att kunna överlämna portföljen för vidare utveckling till Bostadsbolaget och vi har goda förhoppningar om att de ska fortsätta att utveckla Hammarkullen, säger Ulf Nilsson, vd på D. Carnegie & Co.

Affären är villkorad av ett godkännande från Bostadsbolagets moderbolag Förvaltnings AB Framtiden och Göteborgs kommunfullmäktige. Planerat tillträde för fastigheterna är 1 februari 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Eva Jonasson, kommunikationsansvarig på Bostadsbolaget, telefon 031-731 50 41 eller
Ulf Nilsson, vd, D. Carnegie & Co, telefon 08 – 121 317 25.