Framtiden

Tillbaka

Egnahemsbolaget bygger nytt: Grönt ljus för 100 lägenheter i Gamlestaden

På Artillerigatan, mitt emot SKF, ska Egnahemsbolaget och Poseidon bygga ett helt nytt kvarter med uppemot 200 lägenheter. Omkring hälften av dem är bostadsrätter i Egnahemsbolagets regi och i dagarna vann detaljplanen laga kraft.

– Det innebär att vi nu kan sätta igång på allvar, säger Michael Pirosanto, t.f. VD på kommunala Egnahemsbolaget. Vi räknar med att börja bygga under 2016 och ha lägenheterna klara för inflyttning två år senare.

Fördubblad befolkning

Det händer mycket i Gamlestaden nu och ett antal år framöver. Här ska byggas runt 3 000 nya bostäder och befolkningen kommer att fördubblas inom några år. Vid Gamlestadstorget byggs ett nytt resecentrum samt bostäder, butiker och kontor, SKFs gamla fabrik blir handelscentrum och trafiklederna som skär genom stadsdelen kommer att täckas över.

Parkering blir bostäder

Det nya kvarteret Makrillen byggs där det idag ligger en parkeringsplats. Husen blir mellan fyra och sju våningar höga och utformas så att de passar in i den befintliga stadsbilden med landshövdingehus. I kvarteret blir det även en förskola och ett litet torg.

Centralt läge

Gamlestaden ligger bara fyra km från Brunnsparken och Egnahemsbolagets nya lägenheter får ett centralt läge vid stadsdelens nya huvudgata Artillerigatan. Med bland annat trädplanteringar och butiker längs gatan kommer den att få en helt annan karaktär än idag.

– Vi ser verkligen fram emot att ta aktiv del i byggandet av det nya Gamlestaden säger Michael Pirosanto. Förutom att vi nu börjar bygga kvarteret Makrillen har vi nyligen fått markanvisning för ytterligare bostäder i stadsdelen. Så här tidigt i processen kan vi inte säga hur många bostäder det blir.