Framtiden

Tillbaka

Geografisk samordning av fastigheter inom Framtidenkoncernen

Göteborgs Stad har genomfört en bolagsöversyn som resulterade i ett kommunfullmäktigebeslut sommaren 2014 gällande ett uppdrag om samordning av fastigheter inom allmännyttan i Göteborg. Framtidenkoncernen har utrett hur en geografisk samordning av fastigheter i Familjebostäders, Poseidons och Bostadsbolagets bestånd skulle kunna genomföras. Koncernstyrelsen i Framtiden tog beslut i juni 2015 om att starta samordningen. Avsikten är att berörda fastigheter får ett ägarbyte per den 1 april 2016.

Samordningen av fastigheterna ska skapa mer sammanhållna förvaltningsområden vilket ger bolagen förutsättningar för en effektivare förvaltning. Närmare 3 000 lägenheter i ett 60-tal fastigheter i Framtidenkoncernen berörs. Hyresgästerna i dessa fastigheter informeras löpande.

För ytterligare information
Ulrika Stenson, Kommunikations- och utvecklingschef, Förvaltnings AB Framtiden, 
031-773 75 68

Mattias Andersson, Distriktschef Hisingen, Bostads AB Poseidon, 031-332 13 62, mattias.andersson@poseidon.goteborg.se

Thomas Magnusson, Distriktschef Öster, Bostadsbolaget , 031-731 53 21,
thomas.magnusson@bostadsbolaget.se

Thomas Samuelsson, Distriktschef distrikt Väster/Centrum, Familjebostäder i Göteborg,
031-731 83 41
thomas.samuelsson@familjebostader.se