Framtiden

Tillbaka

Kommentar till Hyresgästföreningens pressmeddelande angående avbrutna hyresförhandlingar

Idag meddelar Hyresgästföreningen att de avbryter förhandlingarna om 2016 års hyror för Familjebostäders i Göteborgs bestånd. Istället ska Hyresmarknadskommittén medla mellan parterna.

– Vi är mycket överraskade. Hyresgästföreningen avbryter förhandlingarna efter endast fyra förhandlingstillfällen och det var först vid det senaste som vi fick en konkret siffra på deras yrkande, säger Karin Gunnarsson förvaltningsstöd Familjebostäder i Göteborg

Familjebostäder i Göteborg har initialt lämnat ett motbud på 1,8 procent hyreshöjning 2016 och hade alla intentioner att genomföra en regelrätt förhandling med Hyresgästföreningen som motpart. Först i torsdags vid det fjärde mötet konkretiserade Hyresgästföreningen sitt yrkande till 0 procent hyreshöjning 2016, och flera förhandlingsmöten planerades. Idag avbryter de förhandlingarna utan förvarning.

För ytterligare information:

Hyresgästföreningens pressmeddelande

Karin Gunnarsson, förvaltningsstöd Familjebostäder i Göteborg
Mobil: 0706-33 13 03
E-post: karin.gunnarsson@familjebostader.se