Framtiden

Tillbaka

Rapport om branden på Decembergatan

En rad olyckliga omständigheter i kombination med tekniska brister i fastigheten bidrog till att branden på Decembergatan i Kortedala i augusti i år blev så omfattande. Det visar en rapport där brandexperter utrett orsaken till branden och gett förslag på förebyggande åtgärder. Nu startar Poseidon arbetet med att se över liknande konstruktioner i beståndet.

I augusti 2015 startade en brand i Poseidons hus på Decembergatan i Kortedala. Med anledning av den snabba spridningen tillsatte Poseidon externa utredare för att finna orsaken till branden och föreslå åtgärder för att förebygga liknande händelser i befintligt bestånd. Idag blev rapporten klar.

Att branden var kraftig, startade på spisen i lägenheten högst upp samt husets och lägenhetens unika konstruktion, bidrog till att branden kunde sprida sig så snabbt.

Rapporten visar även att det fanns tekniska brister i fastigheten, som påverkade förloppet. Främst gäller det otäta genomföringar mellan lägenhet och vind. Nu startar arbetet med att åtgärda brister i liknande huskonstruktioner. I ett första skede ska genomföringar i övriga hus på Decembergatan tätas och sektionering av vindar ses över.

– Det här är en ovanlig lägenhets- och huskonstruktion i vårt bestånd. Vi tar till oss rekommendationerna i rapporten och kommer att se över vårt bestånd för att förebygga liknande händelser, säger Johan Niklasson, teknisk chef på Poseidon.

Rapporten visar i korthet att:

  • En rad olyckliga omständigheter i kombination med tekniska brister gjorde att branden blev så omfattande.
  • Spisens placering nära genomföringar upp till vinden, tillgång till brännbart material på vinden och svårtillgänglig vind var tre omständigheter som bidrog till brandens omfattning.
  • Det fanns även tekniska brister i huset som rätt utförda hade kunnat begränsa händelseförloppet. En av dem var otäta genomföringar i bjälklaget mellan lägenhet och vind. 
  • Vindsytan på 1 400 kvm borde haft en sektionering enligt då gällande byggnorm, som anger en maxyta på 1 200 kvm.

Återuppbyggnad pågår

Arbetet med att återställa huset på Decembergatan 35-53 pågår. Under hösten 2016 beräknas de evakuerade hyresgästerna kunna starta återflytten.

Mer information

Om du har frågor kring rapporten, kontakta gärna Johan Niklasson, teknisk chef, Poseidon, tel 031-332 10 14, mail johan.niklasson@poseidon.goteborg.se