Framtiden

Tillbaka

Ett steg närmare kvarteret Makrillen i Gamlestaden

På Artillerigatan i Gamlestaden planerar Poseidon och Egnahemsbolaget att gemensamt bygga ett helt nytt kvarter med drygt 200 lägenheter.

I det nya kvarteret, som byggs på den nuvarande parkeringsytan vid Artillerigatan, planeras för både hyres- och bostadsrätter, verksamhetslokaler och en förskola.

Husen i kvarteret, som blir mellan fyra och sju våningar höga, skapar rum för en mindre torgyta och innergårdar mellan husen. Ungefär hälften, det vill säga 110 lägenheter, blir hyresrätter, som byggs i Poseidons regi.

Stora planer för Gamlestaden

Det händer minst sagt mycket i Gamlestaden de närmsta åren. Här ska byggas fler bostäder och vid Gamlestadstorget byggs ett nytt resecentrum. I SKFs gamla fabrik, som ligger på andra sidan av Artillerigatan, planeras ett handelscentrum med plats för butiker och restauranger.

Byggstart 2016

Under november vann detaljplanen för kvarteret Makrillen laga kraft. Nu startar upphandling av entreprenör och om allt går som planerat kan bygget starta under 2016. 2018 beräknas de första lägenheterna vara klara för inflyttning.

Dialogmöte för entreprenörer

Poseidon och Egnahemsbolaget planerar att genomföra en gemensam upphandling av kvarteret Makrillen. Entreprenaden görs i form av totalentreprenad med partneringsamverkan.

Den 7 december bjuds intresserade entreprenörer in att delta i ett dialogmöte för att presentera projektet. Är du entreprenör och intresserad av att delta i dialogmötet, se bifogad inbjudan.

För mer information:
Daniel Bruun, Projektchef Bostads AB Poseidon, tel 031-332 10 15, mail: daniel.bruun@poseidon.goteborg.se

För frågor kring upphandlingen, kontakta Tommy Brundin, Upphandlingschef Bostads AB Poseidon, tel 031-332 10 36, mail: tommy.brundin@Poseidon.goteborg.se

Läs gärna mer om projektet på www.poseidonbygger.se