Framtiden

Tillbaka

Martin Blixt utsedd till VD för Framtidens byggverksamhet

Martin Blixt har idag utsetts till VD för Framtidenkoncernens nya dotterbolag som ska hantera koncernens nyproduktion av bostäder. Martin Blixt kommer närmast från en tjänst som chef för avdelningen Stadsutveckling på Älvstranden Utveckling AB, ett bolag inom Göteborgs Stad. Martin Blixt har varit verksam i olika roller inom fastighetsbranschen sedan 1988. Martin Blixt tillträder under första kvartalet 2016.

”Jag ser med spänning fram emot att leda en verksamhet som ska möta stora förväntningar på att bygga smart, prisvärt och mycket. Att få fokusera på att bidra till att bygga bort bostadsbristen på ett sätt som också främjar integration är en stor utmaning”, säger Martin Blixt.

”Det är glädjande att Martin Blixt, med sin stora erfarenhet från branschen, tar sig an utmaningen att leda och utveckla vårt bolag för nyproduktion. Vi har tuffa uppdrag framför oss som handlar om att uthålligt producera fler bostäder per år men också att hitta sätt att i snabbt takt få fram tillfälliga bostäder. Jag ser fram emot att tillsammans med Martin och övriga kollegor i koncernen få förverkliga de mål som styrelsen och vår ägare ställer på oss”, säger Mariette Hilmersson, VD Förvaltnings AB Framtiden.

För att öka byggtakten och nå målet att bygga 1400 bostäder årligen har ett nytt bolag skapats inom Framtidenkoncernen som ska förverkliga alla beslut om nyproduktion och där all kompetens kopplad till nyproduktion samlas. Bolaget ska hantera all nyproduktion för koncernens förvaltande bolag och bli en tydlig aktör på marknaden. En aktör som gör så att byggandet blir innovativt och tar hänsyn till såväl sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.

Byggverksamheten kommer att tillsammans med moderbolaget, Förvaltnings AB Framtiden, att flytta in på Johanneberg Science Park på Chalmersområdet i Göteborg.

Vid frågor, kontakta på Förvaltnings AB Framtiden;Ulrika Stenson, kommunikations- och utvecklingschef, 070-248 92 30

Mariette Hilmersson VD, 072-518 38 18