Framtiden

Tillbaka

Klartecken för omvandling av Selma Lagerlöfs Torg

Detaljplanen för Selma Lagerlöfs Torg har nu vunnit laga kraft och den stora omvandlingen av platsen kan inledas. 800 nya bostäder, nytt stadsdelshus med rum för kultur, handelshus, idrottshall och nya lokaler för vård och service kommer att byggas, lägg därtill levande torgstråk och parkstråk. Allt som behövs för ett gott vardagsliv.

”Nu kan vi omvandla Selma Lagerlöfs Torg till en stadsdel fylld av liv. Inom gångavstånd finns handel, service, vård, idrotts- och kulturaktiviteter och nya mötesplatser så att man kan leva ett gott vardagsliv.”, säger Kristina Hulterström, projektledare för Framtidens Selma.

De viktigaste punkterna i detaljplanen: 

  • Litteraturgatan och Backadalen utvecklas till stadsgator
  • Torgstråket utformas för att stärka handel och möten
  • Parkstråket bidrar med grönska, avkoppling och aktiviteter
  • 800 nya bostäder i form av bostads- och hyresrätter, radhus och studentlägenheter kompletterar befintliga bostäder i stadsdelen.
  • Nytt stadsdelshus med rum för kultur blir hjärtat vid torget med sin breda verksamhet från morgon till kväll.
  • Handelshus och nya service- och butikslokaler vid torget med bra utbud för ett gott vardagsliv.
  • Ny idrottshall byggs och omges av 200 studentlägenheter där det kommer att vara liv och rörelse under i princip dygnets alla timmar.

Så snart markförberedelser, ledningsflytt och vägomdragningar finns på plats kan byggherrarna sätta igång att bygga. Byggherrar är Bostadsbolaget, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, GöteborgsLokaler, Botrygg, Keywe och Riksbyggen.

Vill du ha mer information, kontakta:

Kristina Hulterström, Mobil 070-672 02 70,E-post: kristina.hulterstrom@framtiden.se
Carolina Högvall, Mobil 070-761 22 01, E-post: carolina.hogvall@sbk.goteborg.se (frågor detaljplan)

Framtidens Selma

Framtidens Selma omvandlar Selma Lagerlöfs Torg till en livfull stadsdel med nya bostäder, bra handel och service och ett rikt kultur- och idrottsliv. Det planeras för nära 3 000 bostäder i området.

Bild: White Arkitekter