Framtiden

Tillbaka

Framtiden har beslutat om renoveringar hos Bostadsbolaget

Framtidens styrelse har idag fattat inriktningsbeslut rörande renoveringar av Bostadsbolagets fastighetsbestånd.

Det handlar om följande tre renoveringsarbeten:
Fasadupprustning av Landalabergen i Landala som berör 516 lägenheter under åren 2016-2019.
Badrumsrenovering av 451 lägenheter på Gregorianska gatan och Skottårsgatan i Kortedala.
Badrumsombyggnad samt stambyten i 705 lägenheter under åren 2016-2020 på Norra och Södra Dragspelsgatan i Järnbrott.

För mer information, kontakta Camilla Hallquist, fastighetschef Bostadsbolaget, 031 731 50 15