Framtiden

Tillbaka

Ytterligare 700 bostäder planeras i Backa – nu startar samrådet om Litteraturgatan!

Utvecklingen av Backa och Litteraturgatan fortsätter. Nu planeras för upp emot 700 nya bostäder i en tät kvartersstad utmed Litteraturgatan. I dagarna bjuds allmänheten in för att ta del av och lämna synpunkter på den nya detaljplanen.

En levande stadsdel med blandade boendeformer, en trygg stadsgata och möjlighet för service och verksamheter. Det har varit målbilden när detaljplanen för området väster om Litteraturgatan tagits fram.

Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadskontoret i samverkan med övriga kommunala förvaltningar, Poseidon och Egnahemsbolaget. Tillsammans planerar man att bygga 650-700 nya bostäder i en mix av både hyresrätter och bostadsrätter. Ambitionen är att ge Litteraturgatan, som idag kantas av parkeringsfält och vägområden, en mer stadsmässig form med en tydlig kvartersbebyggelse och trygg gatumiljö. Detaljplanen medger även möjlighet för spårvagnstrafik längs Litteraturgatan i framtiden.

– Det händer mycket i Backa och nu fortsätter utvecklingen av området! I det här förslaget har vi verkligen chansen att bygga en tät, trygg och attraktiv kvartersstad, som binder ihop de olika delarna av Backa till en helhet, säger Carolina Högvall, Projektledare på Stadsbyggnadskontoret.

Planförslaget som nu ställs ut för samråd är en del i utvecklingen av Backa och det programarbete som startade 2009. Tidigare har området kring Selma Lagerlöfs torg varit ute på samråd och nyligen vunnit laga kraft. Det aktuella förslaget rör området söderut och väster om Litteraturgatan och syftar till att knyta ihop de olika bostadsområdena kring Litteraturgatan i Backa.

Välkommen på invigning 16 december!

  • Onsdag den 16 december invigs utställningen ”Detaljplan för bostäder m.m. väster om Litteraturgatan” på Selma Center vid Selma Lagerlöfs torg 25.
  • Allmänheten är välkommen under dagen på julmingel och allmän visning kl 15-18.
  • Utställningen invigs av Johannes Hulter, vice ordförande i byggnadsnämnden.

Om samrådet

Samrådet pågår 16 december 2015 till 9 februari 2016. Under samrådstiden kan intressenter lämna synpunkter på förslaget. Utställningen finns, förutom på Selma Center, även på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20.

Kontaktpersoner:

Carolina Högvall, Projektledare Stadsbyggnadskontoret, tel 031-368 18 11, carolina.hogvall@sbk.goteborg.se

Cathrine Gerle, Projektchef Bostads AB Poseidon, tel 031-332 11 87, cathrine.gerle@poseidon.goteborg.se

Annika Carlsson, Projektutvecklare Egnahemsbolaget, tel 031-707 71 40, annika.carlsson@egnahemsbolaget.se

För mer information, se:

www.goteborg.se/planochbyggprojekt

www.poseidonbygger.se

www.egnahemsbolaget.se

Illustrationsbild: Okidoki