Framtiden

Tillbaka

Hyran för 2016 klar

Poseidon och Hyresgästföreningen i Västra Sverige har kommit överens om bostadshyrorna för 2016. Det nya avtalet, som gäller från den 1 januari, innebär att hyran höjs mellan 0 % och 1 %. Den genomsnittliga höjningen för Poseidons hyresgäster är 0,5 %.

De nya hyrorna grundar sig främst på ökade kostnader för underhåll, men även på höjda taxor och en allmänt ökande kostnadsnivå.

– Vi fördelar hyresjusteringarna utifrån kvaliteterna i respektive område, kopplat till den nuvarande hyresnivån. Det innebär att de hyror som ligger högt i förhållande till kvaliteten får de lägre hyresjusteringarna. På så sätt har vi möjlighet att differentiera hyrorna så att kvaliteten avspeglas i den hyra som hyresgästen betalar, säger Göran Helgegren, affärsutvecklare på Poseidon.

Några av de kvaliteter som vägs in när hyresjusteringen fördelas är läget och service i området. Andra faktorer som påverkar hyresjusteringen är fastighetens kvaliteter i form av teknisk standard, gemensamma utrymmen med mera.

Hyreshöjningen för januari och februari månad kommer att debiteras retroaktivt via mars månads hyresavier.

För mer information om Poseidons hyror, kontakta Göran Helgegren, affärsutvecklare, tel 031-332 11 11, goran.helgegren@poseidon.goteborg.se