Framtiden

Tillbaka

Vad är nyttan med allmännyttan?

Hur tar allmännyttan samhällsansvar och hur kombineras det med affärsmässiga principer? Vad får allmännyttan göra efter lagändringen 2011? Gör allmännyttan det de faktiskt har möjlighet att göra?

Svaren på en dessa och en rad andra frågor får vi under heldagskonferensen Nyttan med allmännyttan som äger rum 26 januari i Eriksbergshallen, Hotell 11, här i Göteborg.

Under dagen presenterar ett antal av de forskare som medverkat i branschorganisationen Sabo:s forskningsprojekt ”Nyttan med allmännyttan” sina resultat och slutsatser. Presentationerna varvas med samtal där politiker, näringslivsrepresentanter och sakkunniga diskussioner vilken roll allmännyttan spelar i dag och i framtiden.

Anmälan

Du är varmt välkommen att bevaka hela eller delar av konferensen. Om du önskar delta under lunch/eftermiddagskaffe ber vi dig anmäla dig till daniel.andersson@sabo.se. Skriv ”press” i din anmälan.

Konferensprogram

Konferensen pågår mellan 8.30–17.00. Du hittar det fullständiga programmet i den bifogade PDF-filen.

Arrangörer

Konferensen arrangeras av Förvaltnings AB Framtiden, Hyresgästföreningen och Göteborgs Stad.

Mer information

Katrin Amgarth, kommunikations och marknadschef Familjebostäder i Göteborg
E-post: katrin.amgarth@familjebostader.se
Tel: 0706-252681