Framtiden

Tillbaka

Poseidons hus visas på Möbelmässan!

Den 9 februari invigdes Stockholm Furniture & Light Fair, som i år presenterar extrautställningen Aurora. Här visas föredömlig svensk bostadsarkitektur under namnet ”Allmännyttan nu! Två av de tio projekten som ställs ut på Allmännyttan nu! är Poseidons – Litteraturgatan och Holländareplatsen.

Sveriges Arkitekter skriver på sin hemsida om utställningen:

”Bostadsbristen är en av vår tids största samhällsutmaningar och ett gissel för såväl de som drabbas av den som för ekonomin. Allmännyttan är en unik aktör på den svenska bostadsmarknaden med en lång tradition av att arbeta med kvalitativ arkitektur. Genom att visa nya bostadshus ritade av några av Sveriges främsta arkitekter berättar ”Allmännyttan nu!” om hur det rika arvet förvaltas av allmännyttan idag. Utställningen ger även hyresrätten upprättelse i en tid när bostaden ofta framställs som i första hand en handelsvara.”

Om Holländareplatsen

Det gedigna tegelhuset på Holländareplatsen i Gamlestaden rymmer 53 lägenheter och är ritat av Semrén & Månsson på uppdrag av Poseidon. Omgivande kvarter är byggda efter en 100 år gammal stadsplan. I stadsplanen var det planerat för en byggnad som skulle sluta till stadsrummet, forma ett torg och fungera som fondmotiv på Holländareplatsen. Det nya tegelhuset fyller med sin monumentalitet den rollen samtidigt som byggnaden blir en modern årsring i den gamla stadsdelen.

Huset stod färdigt våren 2015. Uteserveringen till kvartersrestaurangen på torget samt de generösa balkongerna som vetter mot den nya piazzan levandegör och befolkar Holländareplatsen dygnets alla timmar.

Den prefabricerade mönstermurade fasaden av danskt hårdbränt tegel skiftar i både nyans och textur och ger liv åt den strama fasaden. Torgrummets gatsten fortsätter in genom en passage i bottenplan som leder besökaren till parken bakom.

Om Litteraturgatan

Litteraturgatan är ritat av Okidoki arkitekter på uppdrag av Poseidon och Egnahemsbolaget. Det är ett viktigt projekt i bostadskrisens Göteborg. Men också unikt genom sitt stora antal bostäder – 650-700 lägenheter – i miljöer som byggdes under rekordåren och vars struktur i princip stått oförändrad sedan dess.

Ett av målen med projektet har varit att skapa en variation i bebyggelsen. Inte bara i gestaltning, utan även när det gäller bostadsstorlekar och upplåtelseformer där området idag upplevs som homogent. En viktig aspekt är att människor ska kunna bo kvar i samma område även om livssituationen förändras. Därför behövs både stora och små lägenheter, såväl som hyres- och bostadsrätter.

Den planerade, täta kvartersstaden utmed Litteraturgatan ökar både den upplevda tryggheten samt skapar större underlag för service och verksamheter.

Litteraturgatan ligger i direkt anslutning till Poseidons bostadsområde Backa Röd som byggdes under rekordåren och har under de senaste decenniet genomgått stora upprustningar och utveckling i dialog med de boende.

”Bebyggelsen längs Litteraturgatan ser vi som nästa steg i utvecklingen av Backa Röd och projektet föregås av ett gediget arbete med att rusta upp det befintliga beståndet samt påbyggnad och miljöanpassning av befintliga byggnader”, säger Johan Niklasson, teknisk chef på Bostads AB Poseidon.

Läs mer:

Mer information om projekten finns på www.poseidonbygger.se

Stockholm Furniture & Light Fair pågår 9-13 februari:

www.stockholmfurniturelightfair.se/aktuellt/utstallningen-aurora–nordisk-arkitektur-och-design-lyfter-fram-det-unika-i-nordisk-design-och-svensk-arkitektur

Kontaktpersoner:


Bostads AB Poseidon

Johan Niklasson, Teknisk chef

johan.niklasson@poseidon.goteborg.se

031-332 10 14

www.poseidon.goteborg.se

Egnahemsbolaget

Annika Carlsson, Projektutvecklare

annika.carlsson@egnahemsbolaget.se

031-707 71 40

www.egnahemsbolaget.se

Okidoki Arkitekter

Maja Ivarsson, Kontorschef

maja@okidokiarkitekter.se

0709-18 90 08

www.okidokiarkitekter.se

Semrén & Månsson

Sophie Dufva, kontorschef

sophie.dufva@semren-mansson.se

031-743 02 26

www.semren-mansson.se