Framtiden

Tillbaka

Framtiden deltar i NextUp för att inspirera unga

Framtiden deltar som samarbetspartner i projektet Next Up som syftar till att inspirera unga, speciellt tjejer, att ta sikte på en framtid inom IT. Det är elever i årskurs 8 som tävlar med hjälp från Chalmers. Framtiden deltar med ett case för ungdomarna att jobba med som handlar om att 2025 bygga ett flerbostadshus med fokus på en lärande miljö, samvaro och trygghet. Fokus är på att använda dagens eller framtidens tekniska lösningar och möjligheter. Vår förhoppning är att inspirera unga att vilja jobba med teknikutveckling, så att vi kan få många effektiva och bra lösningar framöver. Vi får även möjlighet att få inspiration av unga personers visioner över hur de föreställer sig att deras framtida bostäder ska se ut. Högstadieelever kan ofta vara en svår grupp att nå när vi arbetar med medborgardialoger av olika slag, vilket gör deltagandet i projektet extra spännande.

För mer information besök www.nextup.se och www.universeum.se/skola/next-up/