Framtiden

Tillbaka

Yimby-priset 2016 till Litteraturgatan på Hisingen

Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne 2016 tilldelas teamet bakom ”Backa Grön”, plan för stadsförtätning längs Litteraturgatan i Backa. Personerna som får priset är Rickard Stark, Maja Ivarsson och Johan Navjord på Okidoki samt Cathrine Gerle (Poseidon), Annika Carlsson (Egnahemsbolaget) och Carolina Högvall (Stadsbyggnadskontoret).

Totalt ska här byggas 700 nya bostäder med blandade upplåtelseformer, där Poseidon bygger hyresrätter och Egnahemsbolaget bostadsrätter. Byggstart beräknas ske under 2018. Projektet binder samman bostadsområdena i Backa Röd till en helhet samt blir en naturlig fortsättning på moderniseringen av Selma Lagerlöfs Torg.

– Vi har arbetat med utvecklingen av Backa Röd i 15 år och successivt rustat upp och förnyat området både tekniskt och socialt. I dagsläget är ungefär hälften av de befintliga lägenheterna upprustade i dialog med de boende. Den planerade byggnationen längs Litteraturgatan är en del av denna förnyelse och kompletterar området med nybyggnation och en variation av bostads- och upplåtelseformer. Samtidigt väver nybyggnationen ihop de idag mycket separerade bostadsområdena till en mer sammanhåller struktur med stadsgata och kvarter, säger Cathrine Gerle, som varit projektledare för Poseidon.

Vinnarna utses genom omröstning bland Yimby Göteborgs medlemmar och motiveringen lyder:

“Backa Grön är en plan och ett stadsprojekt som kan bli en inspiration för framtiden. Genom att på ett smart sätt utnyttja de många ytor som finns längs gatan i form av impediment och parkeringsplatser har man lyckats åstadkomma en utmärkt förtätningsplan. Med variationsrik arkitektur och en klassisk kvartersstruktur sätter man stadsrummet i fokus och man kan tillföra stadsdelen kvaliteter som idag saknas. Backa blir en del av staden.”

Yimby är ett partipolitiskt obundet nätverk som står för Yes, In My BackYard. Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne (Yimbypriset) är ett årligt stadsbyggnadspris som går till den eller de som bidragit till en bättre stadsutveckling i Göteborg. Stadsplanefantasten Albert Lilienberg var stadsplanechef i Göteborg 1907-1927 och stod bakom stadsplaner för bland annat Gamlestaden, Brämaregården, Kungsladugård, Bagaregården.

Kontaktpersoner: Annica Karlsson, Projektledare, annica.karlsson@egnahemsbolaget.se

Läs mer om projektet på www.egnahemsbolaget.se