Framtiden

Tillbaka

Selma stad – nytt namn på nygammal stadsdel

Snart inleds den stora omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg. 800 nya bostäder, nytt stadsdelshus med rum för kultur, handelshus, idrottshall och nya lokaler för vård och service kommer att byggas, lägg därtill levande torgstråk och parkstråk. Allt som behövs för ett gott vardagsliv. Samtidigt får stadsdelen ett nytt namn för att spegla att det nu sker en nystart – Selma stad.

Kriterierna för valet av nytt namn var främst två. Dels var det viktigt att anspela på vad vi har med oss från historien för området, dels skulle namnet associera till liv och puls.

Genom att ha kvar Selma i det nya namnet, bevarar man det bästa från historien och de bra associationer som namnet innebär. Med namnet skapas också trygghet och igenkänning till just det här området.

Med tillägget stad klargörs att det är en stadsdel för människor, nu och i framtiden. Selma stad kommer att bli ett område som är levande, livfullt och fyllt med människor. Där kommer såväl handel och arbetsplatser som bostäder och infrastruktur att finnas. Där kommer odlingar och grönområden att samsas med nya rum för kultur, idrott och nöje.

– Namnet Selma förmedlar områdets själ och knyter an till historien. Benämningen stad ger en urban känsla och berättar att det är en dynamisk stadsdel som ständigt utvecklas, säger Kristina Hulterström, projektledare för Framtidens.

Så snart markförberedelser, ledningsflytt och vägomdragningar finns på plats kan byggherrarna sätta igång att bygga. Byggherrar är Egnahemsbolaget, Familjebostäder, GöteborgsLokaler, Botrygg, Keywe och Riksbyggen.

Nu när mycket av förberedelserna är klara och omvandlingen snart inleds, är det nya namnet Selma stad en extra språngbräda in i en spännande ombyggnadsperiod som likt den framtida stadsdelen kommer att vara fylld av liv.

För frågor och ytterligare information kontakta:

Kristina Hulterström, projektledare, 0706-720270, kristina.hulterstrom@framtiden.se

Catrine Andersson, kommunikatör, 0706-036620, catrine.andersson@framtiden.se

Vision för Selma stad

Selma stad ska bli en stadsdel där dåtid, nutid och framtid harmoniserar. Vi vill skapa en plats fylld av liv med utgångspunkt från människan där natur, idrott, kultur och byggnader integreras. Ett hållbart, attraktivt och tryggt område fyllt av liv och rörelse. I och med byggnationen av ett stadsdelshus med rum för kultur, en idrottshall omgiven av studentlägenheter och ett handelshus kommer det att vara liv och rörelse runt torget från morgon till kväll. Därför vågar vi säga att Selma stad kommer att bli en plats fylld med liv.