Framtiden

Tillbaka

Mikael Dolietis blir ny VD i Egnahemsbolaget

Styrelsen har utsett Mikael Dolietis till ny VD i Egnahemsbolaget och han tillträder 15 augusti. Mikael Dolietis har varit verksam i fastighetsbranschen i över 20 år och är sedan 2013 fastighetsutvecklingschef på systerbolaget Familjebostäder.

– Jag är väldigt glad över att styrelsen i Egnahemsbolaget valde en koncernintern kandidat, säger Mariette Hilmersson, VD för moderbolaget Framtiden. Mikael är en duktig och omtyckt person med lång branscherfarenhet. Jag ser fram emot att jobba ihop med honom och övriga medarbetare på Egnahemsbolaget för att utveckla verksamheten.

Egnahemsbolagets uppdrag är att bygga bostads- och äganderätter i Göteborg med fokus på bostadssegregerade områden, som idag domineras av till exempel hyresrätter. Tillsammans med andra byggaktörer deltar Egnahemsbolaget i BoStad 2021. Detta är ett samverkansprojekt som ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med målet att göra Göteborg till en ännu bättre stad. Satsningen innebär att 7000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda till år 2021.

– Det blir ett spännande och utmanande uppdrag att fortsätta med detta utvecklingsarbete tillsammans med mina medarbetare samt med nya och befintliga samarbetspartners, säger Mikael Dolietis.

Mikael Dolietis tillträder som VD 15 augusti. Michael Pirosanto, som varit tf VD i Egnahemsbolaget sedan 21 augusti 2015, kommer efter överlämning att återgå till att vara heltids-VD på Gårdstensbostäder.


Kontaktperson Egnahemsbolaget:

Camilla Tim Elliot, Kommunikatör

Camilla.tim.elliot@egnahemsbolaget.se

031-707 71 44