Framtiden

Tillbaka

Backa Röd i Göteborg belönas för sin hållbara omvandling

För tio år sedan ett miljonprogramsområde med skamfilat rykte. I veckan nominerat som ett av Sveriges tre bäst utförda renoveringar 2016, med projekt Backa Röds Pärlor. – Vi är jätteglada att vårt arbete ihop med de boende i Backa Röd blir känt och kan repeteras på andra platser, säger Marie Werner, distriktschef på Bostads AB Poseidon.

Tävlingen som Poseidon är nominerad i är SABOs ”Årets bästa renoveringsprojekt 2016”. Där belönas renoveringar i Sverige som håller hög innovationshöjd, är lönsamma och kan bli till goda exempel som andra svenska fastighetsbolag kan ta efter. Av de tre nominerade kommer två projekt att få hedersomnämnanden och ett stå som vinnare under SABOs Fastighetsdagar den 1 till 2 juni i Stockholm.

– Klart det vore roligt att vinna, men det viktiga är att vårt arbetssätt blir känt. Hur vi sedan många år tillbaka jobbat sida vid sida med hyresgästerna för att skapa en såväl trivsam som en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar plats att leva på, säger Marie Werner som är distriktschef i Backa Röd och drivande bakom miljonprogrammets omvandling.

Backa Röds Pärlor, som ligger som ett rött pärlband i miljonprogramsområdet Backa Röd, skapades av fem energislukande punkthus från 60-talet. Utifrån ett inledande forsknings- och pilotprojekt i god partnering med distriktschef Marie Werner, arkitekt Eva Grane och projektchef Cathrine Gerle i spetsen, byggdes de om till färg- och formstarka lågenergihus med minskning av energianvändningen på 70 %.

Husen renoverades och på de gamla betongstommarna byggdes ytterligare två våningar, vilket gav totalt 140 lågenergilägenheter med full nyproduktionsstandard, mycket god innemiljö, välplanerade planlösningar, hiss och genomtänkt förvaltning. 60 lägenheter tillfördes i området med de två extra våningsplanen på varje hus. Parallellt med de fysiska renoveringarna av området har Poseidon kontinuerligt genomfört sociala satsningar för och tillsammans med de boende i Backa Röd.

Prisutdelningen den 1-2 juni blir en välkommen paus i samhällsbyggandet för Marie Werners gäng i Backa Röd.
– Det här är bara början. Vi fortsätter förnyelsen av området för fullt med Yimby-belönade Litteraturgatan bland annat, samt att vi ihop med de boende i Backa Röd planerar för ytterligare upprustning av befintligt bestånd.

Teamet bakom projekt Backa Röds Pärlor samt inledande forsknings- och pilotprojektet Katjas Gata: Arkitekt Eva Grane från Semrén & Månsson, entreprenören Skanska, underentreprenörer, Chalmers tekniska högskola, Lunds tekniska högskola, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, projektchef Cathrine Gerle m fl från Bostads AB Poseidon samt de boende i Backa Röd.

SABOs tävling Årets bästa renoveringsprojekt: SABO ser ett stort behov av att sprida exempel på framgångsrika renoveringsprojekt. De anordnar därför en tävling med syftet att hitta goda exempel på renovering. Tävlingen vänder sig till alla byggherrar i Sverige som vill dela med sig av framgångsrika erfarenheter från sitt bästa renoveringsprojekt
– Vi ser fram emot smarta, okonventionella åtgärder vid vanligt förekommande renoveringar som många bostadsbolag kan dra nytta av, säger Stefan Björling, renoveringsexpert på SABO.