Framtiden

Tillbaka

2 350 bostäder direktanvisas till Framtidenkoncernen

Fastighetsnämnden markanvisar 2 350 bostäder till Framtidenkoncernen. Ett omfattande arbete och en nära samverkan mellan koncernen och Göteborgs Stad och dess förvaltningar har lett fram till markanvisningen. Med tillskott av egen mark möjliggörs nu att Framtidenkoncernen kan planera för byggnationen av drygt 3 250 bostäder för att bidra till utvecklingen av Göteborgs bostadsmarknad.

Ett omfattande arbete med identifiering av byggbar mark och en nära samverkan mellan koncernen och Göteborgs Stad och dess förvaltningar har lett fram till markanvisningen. Med tillskott av egen mark möjliggörs nu att Framtiden kan planera för byggnationen av drygt 3 250 bostäder för att bidra till utvecklingen av Göteborgs bostadsmarknad.

Anvisningen innebär bland annat att 400 hyresrätter och bostadsrätter kan byggas i Fiskebäck, 500 bostäder med fokus på hyresrätter kan byggas i Kärra centrum och att ytterligare upp till 650 bostäder kan byggas, fördelat på sex olika stadsdelar i Göteborg.

I och med det här beslutet kan Framtidenkoncernens nybildade Framtiden Byggutveckling AB öka byggtakten och bidra till fler bostäder i Göteborg.

“Det är fantastiskt roligt att vi fått den här markanvisningen. Det här är ett viktigt steg som ger oss förutsättningar att kunna planera och bygga volym med kvalitet till rimliga hyror och uppnå koncernmålet om 1 400 lägenheter per år”, säger Mariette Hilmersson, VD och koncernchef, Framtidenkoncernen.

Vid frågor kontakta:

Mariette Hilmersson, VD Förvaltnings AB Framtiden
E-post: mariette.hilmersson@framtiden.se
Mobil: 0725-183818