Framtiden

Tillbaka

Jobbmöjligheter ger framtidsutsikter

Nu ökar antalet medarbetare på Bostadsbolaget med över 170 personer. Under sommaren erbjuds såväl ungdomar som vuxna arbetslivserfarenhet och insyn i fastighetsbranschen.

– Det är alltid jättekul att kunna ge så många personer möjlighet till jobb. Jag tror tyvärr att få känner till den variation och spänning som fastighetsbranschen erbjuder. Dessa jobbtillfällen bidrar förhoppningsvis till att fler får upp ögonen, säger Maria Hultgren, personalspecialist på Bostadsbolaget.

Sammanlagt kommer mer än 160 personer från 16 år och uppåt att ha Bostadsbolaget som arbetsgivare under sommaren. Ett 60-tal ungdomar kommer under sommarlovet att arbeta hos sin hyresvärd och via Göteborgs Stads satsning på feriejobb får 24 gymnasieelever jobba i Bostadsbolagets utemiljöer under fyra veckor. För att kunna ta väl hand om det gröna och hantera semesterperioden kommer dessutom ett 60-tal göteborgare över 18 år att arbeta med lokalvård och utemiljö.

I Hammarkullen och Norra Biskopsgården återkommer satsningen med sommarvärdar. Sammanlagt kommer 20 ungdomar att hitta på aktiviteter i bostadsområdet för de barn som spenderar sommarlovet på hemmaplan.

Tillbaka till arbetslivet
Bostadsbolaget och Äpplet Jobbcentrum på Hisingen samarbetar sedan några år för att långtidsarbetslösa ska komma tillbaka till arbetslivet och flera deltagare har fått anställning på Bostadsbolaget efter avslutat projekt. Det pågående engagemanget innebär att sex personer efter en praktikmånad från och med idag (2 juni) har en årslång projektanställning på bolaget. Arbetet sker i områden på Hisingen och handlar om övergripande fastighetsskötsel.