Framtiden

Tillbaka

Poseidon bäst i landet på att renovera hållbart

Under SABOs fastighetsdagar i onsdags kväll blev Backa Röds Pärlor utsett till Årets bästa renoveringsprojekt 2016: ”Det är oerhört hedrande och ett bevis på 15 års idogt team-arbete ihop med hyresgästerna”, säger en glad Marie Werner som är distriktschef på Bostads AB Poseidon.

SABOs tävling ”Årets bästa renoveringsprojekt 2016” belönar renoveringar i Sverige som håller hög innovationshöjd, är lönsamma och kan bli till goda exempel som andra svenska fastighetsbolag kan ta efter. Bland andra inspirerande kvalitetsprojekt från hela Sverige stod alltså Bostads AB Poseidon projekt Backa Röds Pärlor Göteborg som vinnare 2016; detta i ett område som Poseidon vänt från problemområde med bilbränder och stora oroligheter till ett framtidsområde med högst delaktiga och stolta boende.

– Nyckeln till vårt goda resultat i Backa Röd är att alla våra medarbetare jobbar konsekvent både med hårda och mjuka värden och att vi gör det sida vid sida med hyresgästerna. På det sättet kan vi skapa en såväl trivsam som socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar plats att leva på, säger Marie Werner som är distriktschef i Backa Röd och drivande bakom miljonprogrammets omvandling.

Backa Röds Pärlor, som ligger som ett rött pärlband i miljonprogramsområdet Backa Röd, skapades av fem energislukande punkthus från 60-talet. Utifrån ett inledande forsknings- och pilotprojekt i god partnering med distriktschef Marie Werner, arkitekt Eva Grane och projektchef Cathrine Gerle i spetsen, byggdes de om till färg- och formstarka lågenergihus med minskning av energianvändningen på 70 %.

Husen renoverades och på de gamla betongstommarna byggdes ytterligare två våningar, vilket gav totalt 140 lågenergilägenheter med full nyproduktionsstandard, mycket god innemiljö, välplanerade planlösningar, hiss och genomtänkt förvaltning. 60 lägenheter tillfördes i området med de två extra våningsplanen på varje hus. Parallellt med de fysiska renoveringarna av området har Poseidon kontinuerligt genomfört sociala satsningar för och tillsammans med de boende i Backa Röd.

För Bostads AB Poseidon och Marie Werners gäng i Backa Röd fortsätter samhällsbyggandet som det gjort redan efter helgen. En del i det är att lära och inspirera andra.
– Det är med glädje vi sprider vårt budskap till fler. Under många års tid har vi haft delegationer som kommer på besök för att se våra lösningar, diskutera och lära mer kring lyckade hyresgästsdialogprocesser bland annat. Parallellt med det fortsätter vi med förnyelsen och upprustningen av området. Men först ska vi fira!

Juryns motivering fokuserar på Poseidons gedigna boendedialog, framtidstänkande och helhetsgrepp: ”Företaget har genom långsiktigt målinriktat arbete lyckats omvandla ett problemfyllt bostadsområde. Området beskrivs nu som ett attraktivt och tryggt boende med höjd status. Genom stort miljöfokus, forskningssamarbete och gedigen boendedialog har projektet lyckats skapa hållbara och moderna hus. Poseidon har i projektet ”Backa Röds Pärlor” visat på ett lyckosamt helhetsgrepp för områdesutveckling. Projektet är planerat och genomfört med framtidsfokus vilket många byggherrar kan inspireras av.”

Teamet bakom projekt Backa Röds Pärlor samt inledande forsknings- och pilotprojektet Katjas Gata: Distriktschef Marie Werner och projektchef Cathrine Gerle m fl från Bostads AB Poseidon, arkitekt Eva Grane från Semrén & Månsson, entreprenören Skanska, underentreprenörer, Chalmers tekniska högskola, Lunds tekniska högskola, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt de boende i Backa Röd.

SABOs tävling Årets bästa renoveringsprojekt: SABO ser ett stort behov av att sprida exempel på framgångsrika renoveringsprojekt. De anordnar därför en tävling med syftet att hitta goda exempel på renovering. Tävlingen vänder sig till alla byggherrar i Sverige som vill dela med sig av framgångsrika erfarenheter från sitt bästa renoveringsprojekt.