Framtiden

Tillbaka

”Backa Binder” vann tävling om Selma stads nya parkstråk

Arkitektförslaget ”Backa Binder”, framtaget av ÅWL arkitekter vann första pris i projekttävlingen* för parkstråket som ska anläggas vid nya Selma Lagerlöfs torg. Det blir ett sammanhållet grönt stråk, med grönska och funktioner som viktiga element. Förslaget har en hög arkitektonisk kvalitet och önskemål från dialoger med Backabor syns tydligt med mötesplatser, ökad trygghet och olika aktiviteter.

Mest övertygande

En enhällig jury kom fram till att ”Backa Binder” var det förslag som mest övertygande förenar funktionella krav och arkitekttonisk kvalitet. De vann därför första pris och rekommenderas att få fortsatt arkitektuppdrag för parkstråket, med motiveringen att ha ”…skapat en rik och mänsklig miljö full av möjligheter och rumsligheter.”

– Vi är otroligt glada och stolta över vinsten och ser fram emot att arbeta vidare med vår vision för ett grönskande parkstråk fullt av liv och aktivitet, säger Maja Forsberg, ÅWL Arkitekter.

Fler än en vinnare

Sammanlagt nitton förslag har bedömts av juryn, som består av representanter från park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, Selma stad, Sveriges arkitekter samt en representant för Backaborna. Förutom Backa Binder belönades även följande förslag:
2: a pris: ”Trippel Helix” av Marelds arkitekter, för en genomtänkt och tydlig idé med en tidlös parkgestaltning.

3:e pris: ”Selmas park – en rörelse genom landskap” av Kragh&Berglund, för ett djärvt och nytänkande förslag som visar en spännande gradient mellan stad och natur och natur och stad.

Två hedersomnämnanden delades även ut:

”Selmas park – naturen i staden/staden i naturen”, av Kontekst Arkitekter, för sin höga arkitektoniska standard.

”Elkans arboretum” av Elin Samuelsson och Helena Eriksson, för ett konsekvent genomfört förslag där växtmaterialet varit i fokus.

En presentation av de vinnande förslagen och juryns bedömningar finns att läsa på selmastad.se och goteborg.se/parkochnatur.

Alla förslag finns på arkitekt.se

För frågor och ytterligare information kontakta:
Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare och juryordförande för arkitekttävlingen
031-365 57 08

Kontaktuppgift till talesperson för förstapristagarna:
Maja Forsberg
08-555 786 85
maja.forsberg@awlark.se