Framtiden

Tillbaka

Gårdsten tar nästa steg i utvecklingen av solenergi

Gårdstensbostäder har länge varit en föregångare i att utnyttja solenergi för uppvärmning och elproduktion. Redan 2000 togs det första Solhuset i bruk, som 2003 följdes av Solhus 2 och 2014 av Solhus 3. Nu har styrelsen beslutat att gå vidare med Solhus 4.

– Detta visar att vi menar allvar med vår satsning på förnybara energikällor, säger Mariette Hilmersson, styrelseordförande i Gårdstensbostäder och koncernchef i Framtiden. Det är ett långsiktigt arbete som betalar sig både ekonomiskt och ekologiskt.

Ända sedan arbetet med de första Solhusen har Gårdstensbostäder samarbetat med Göteborg Energi och Chalmers för utveckling av tekniken.

På toppen av Gårdstensbergen har Göteborg Energi även byggt ett vindkraftverk, som nu svarar för hälften av det sammanlagda elbehovet till Gårdstensbostäders lägenheter.

– Solhusen är inte bara ett energiprojekt, säger Michael Pirosanto, VD på Gårdstensbostäder. De är en av hörnpelarna i vårt hållbarhetsarbete, som omfattar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Solhus 1 och 2 omfattar 500 lägenheter och solfångarna levererar energi för uppvärmning av vatten. På Solhus 3 finns både solfångare och solceller, som ger energi för uppvärmning samt el till drygt 418 lägenheter. Solhus 4 omfattar solceller för elproduktion på resterande lamellhus i Västra Gårdsten.