Framtiden

Tillbaka

Hårt arbete ger fler nöjda hyresgäster

Bostadsbolagets senaste hyresgästenkät är avslutad och resultaten visar att fokus och hårt arbete har gett resultat. Boende har gett Bostadsbolaget högre betyg på både service och boendemiljön jämfört med förra mätningen.

– Vi är såklart jätteglada över de fina omdömen vi har fått. Vi har arbetat väldigt målmedvetet med utgångspunkt i hyresgästernas önskemål det senaste året, säger Bostadsbolagets vd Kicki Björklund.

Årets mätning visar att 81 procent av de som bor hos Bostadsbolaget är nöjda med hyresvärdens service. Det är det högsta betyget som uppmätts under de mätningar som AktivBo gjort för bolaget (2013, 2014 och 2016). Servicefrågorna handlar om att ta kunden på allvar, ge hjälp när det behövs samt rena, snygga och trygga boendemiljöer. Bäst omdöme ges på de två förstnämnda.

Kundundersökningen visar också att fler hyresgäster än tidigare är nöjda med sin lägenhet, allmänna utrymmen och utemiljön. Sammantaget anser 77 procent att dessa delar är mycket eller ganska bra.

– Hyresgästernas svar är ett kvitto på att vi är på rätt väg och de motiverar oss att fortsätta. Givetvis har vi saker vi behöver jobba med mer än andra, både i själva boendet men även avseende vår service. Hyresgästernas svar formar vår verksamhet och vi vill att fler ska svara, säger Kicki Björklund.

Kundundersökningen genomförs av Aktivbo som samlar in enkäterna och tar fram statistik. Enkäten delas ut till hälften av alla hyresgäster och de som inte fick enkäten denna gång får möjlighet att svara 2017. I år svarade 53 % av de tillfrågade. Alla svar är anonyma.

Nu ska allt material gås igenom på områdesnivå för att se vilka åtgärder som ska göras i respektive område. Återkoppling till boende kommer i höst.