Framtiden

Tillbaka

Hyresgäster ges goda chanser till inflytande inför ombyggnad

Nu har avtal tecknats mellan Poseidon och Hyresgästföreningen om inflytande vid ombyggnad.

 – De kommande åren står vi inför flera ombyggnationer. Att våra hyresgäster är med och påverkar de planerade åtgärderna i sin lägenhet och fastighet är viktigt. Det nya avtalet ger oss en tydlig struktur för hur inflytandet ska ske i praktiken, vilket skapar en trygghet för alla parter, säger Göran Helgegren på Poseidon.

Det nya avtalet tydliggör dels Poseidons åtaganden vid ombyggnationer, dels hyresgästens möjligheter till inflytande genom bland annat dialog, tidiga samrådsgrupper och olika nivåer för åtgärdspaket, där detta är möjligt.

De tre allmännyttiga bostadsboalgen Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder har tillsammans med Hyresgästföreningen tagit fram avtalet. Förvaltnings AB Framtiden, i vilket bolagen ingår, äger sammanlagt cirka 70 000 hyresrätter.

Behovet av renovering finns hela tiden någonstans. Allt från fasad och tak till invändiga renoveringar av stammar, kök och badrum, som påverkar de boende under åtgärdstiden och ekonomiskt i form av höjd hyra.

Boinflytande är en prioriterad fråga i många sammanhang och när det gäller ombyggnad blir den extra tydlig. Förändringar i den egna lägenheten och gemensamma utrymmen i fastigheten engagerar de flesta av våra hyresgäster.

 – Med det nya avtalet kan vi på ett mer strukturerat sätt ta till vara på hyresgästernas engagemang. Vår ambition är alltid att hyresgästen ska vilja och kunna bo kvar i sin lägenhet efter ombyggnationen. Därför kommer det bli vanligare med varierande ombyggnadsnivåer inom samma fastighet, säger Göran Helgegren.


Fakta om avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen

Parter: Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder i Göteborg samt Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

I avtalet finns informations- och inflytandeprocessen beskriven. Även projektprocessens olika delar med godkännande, evakuering, återflytt med mera är beskriven.

Se avtalet i sin helhet i bifogad bilaga.

Kontaktperson:

Göran Helgegren, affärsutvecklare Bostads AB Poseidon, goran.helgegren@poseidon.goteborg.se, tel: 031-332 11 11