Framtiden

Tillbaka

Hyresgäster ges goda chanser till inflytande inför ombyggnad

Nu har ett avtal tecknats mellan tre av Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag och Hyresgästföreningen om inflytande vid ombyggnad.

– För oss är det viktigt att våra hyresgäster ska kunna vara med och påverka planerade åtgärder i sin lägenhet och den fastighet som de bor i. Avtalet ger oss en ram för hur detta inflytande ska gå till. Det känns mycket bra, säger Karin Gunnarsson, Familjebostäder i Göteborg AB.

Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon har tillsammans med Hyresgästföreningen tagit fram avtalet. Förvaltnings AB Framtiden, i vilket bolagen ingår, äger och förvaltar cirka 70 000 lägenheter. Behovet av renovering finns hela tiden någonstans. Allt från byte av fönster, renovering av tak och väggar till mer omfattande åtgärder som påverkar våra boende både praktiskt under åtgärdstiden och ekonomiskt i form av höjd hyra.

– Med ett ombyggnadsavtal stärks hyresgästernas rätt att vara med och påverka ombyggnationen i sitt hem. Avtalet ligger också i linje med vårt arbete för att alla ska kunna ha råd att bo kvar i sin lägenhet efter en ombyggnation, kommenterar Linda Zackariasson, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

Boinflytande är en prioriterad fråga och när det gäller ombyggnad blir den extra tydlig. Förändringar i den egna lägenheten och gemensamma utrymmen i fastigheten engagerar de flesta av våra hyresgäster.

– Det nya avtalet ger oss en bra möjlighet att ta vara på engagemanget. Verktygen är dialog, information och att möjligheten till påverkan ska ske tidigt i projekten genom samrådsgrupper eller liknande, säger Karin Gunnarsson.


Fakta:
Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen
Parter: Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder i Göteborg AB, Hyresgästföreningen region Västra Sverige
I avtalet finns informations- och inflytandeprocessen beskriven. Även projektprocessens olika delar med godkännande, evakuering, återflytt med mera är beskriven.

Se avtalet i sin helhet i bifogad bilaga.

Kontaktpersoner:
Karin Gunnarsson, förvaltningsstöd Familjebostäder, tel 031-731 48 14
karin.gunnarsson@familjebostader.se

Göran Helgegren, affärsutvecklare Poseidon, tel 031- 332 11 11
goran.helgegren@poseidon.goteborg.se

Magnus Redenheim, affärsutvecklare Bostadsbolaget, tel 031-731 50 80,
magnus.redenheim@bostadsbolaget.se