Framtiden

Tillbaka

SOS Barnbyar startar verksamhet i Hammarkullen

Hösten 2016 startar SOS Barnbyar en verksamhet för barn i samhällsvård, med initialt fokus på ensamkommande barn. Verksamheten kommer att starta i Hammarkullen, Göteborg, i samarbete med Göteborgs Stad och Bostadsbolaget, ett av Göteborgs kommunala fastighetsbolag, samt med stöd från Svenska PostkodLotteriet och Apotea.

Sverige står idag inför en stor utmaning – en stor mängd ensamma barn på flykt har kommit hit för att skapa ett nytt liv. Det är barn som saknar både vuxna anhöriga och språk, nätverk och kunskap om hur samhället fungerar.

SOS Barnbyar har mer än 65 års erfarenhet från 134 länder av att arbeta med barn som av olika anledningar inte kan leva med sina biologiska föräldrar, eller barn som riskerar att omhändertas av samhället. Under hösten 2016 kommer SOS Barnbyar att starta en operativ verksamhet i Sverige som vänder sig till barn i samhällsvård med initialt fokus på integrering av ensamkommande barn.

Verksamheten kommer att utföras av SOS Barnbyars mentorer och ha sin bas i SOS Barnbyars Ungdomscenter i Hammarkullen, Göteborg. Mentorernas arbete utgår från en av SOS Barnbyar framtagen modell som bygger på att ge ungdomarna trygghet, lärande och nätverk – grunden för ett självständigt liv. Effekterna av modellen och mentorernas arbete kommer att mätas av forskare från Örebro universitet.

– I Hammarkullen finns det både en stor mängd nyanlända ensamkommande barn, och ensamkommande barn som bott ett tag i Sverige. Vårt mål med verksamheten i Ungdomscentret är att tillsammans med näringsliv, civilsamhälle och det offentliga ge barnen verktyg och möjligheter till ett självförsörjande liv i Sverige, säger Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS Barnbyar.

SOS Barnbyars Ungdomscenter i Hammarkullen stöttas av Bostadsbolaget, ett av Göteborgs allmännyttiga fastighetsbolag och en stor aktör och fastighetsägare i Hammarkullen.

– Vi är oerhört stolta över att SOS Barnbyar väljer Hammarkullen för sitt allra första Ungdomscenter och att Bostadsbolaget får vara med och starta den här verksamheten. Jag har stor tilltro till satsningen och mentorerna som kan ge unga framtidstro och kraft att forma sina egna liv, säger Kicki Björklund, vd på Bostadsbolaget.

Stöd från Svenska PostkodLotteriet och Apotea har möjliggjort att SOS Barnbyar kan starta stödverksamhet i Sverige. Målet är att SOS Barnbyars verksamhet med mentorer ska spridas till fler kommuner i Sverige.

– Vi ser att många barn i samhällsvård behöver stöd som är långsiktig, personligt och som har ett helhetsperspektiv. Vårt mål är att stötta så många barn i samhällsvård som möjligt, säger Catharina Gehrke.

Kontakt SOS Barnbyar: Cecilia Bergling Nauclér, 070-471 07 36
Kontakt Bostadsbolaget: Eva Jonasson 031-731 50 41