Framtiden

Tillbaka

Poseidon bygger spektakulärt hus i Kviberg

Nu drar projekteringen av spektakulära Nya Kvibergshuset i Kviberg igång. Det terrasserade huset ger möjlighet till spännande taklösningar med nedsänkta triangulära uteplatser – och kanske en solcellsanläggning.

Med Nya Kvibergshuset kan Bostads AB Poseidon komplettera med ytterligare drygt 200 attraktiva hyresrätter i Kviberg. Byggnaden byggs i en L-form med en terrassering från fem till 16 våningar. Stegringen av fastighetshöjden ger en lätt och vacker siluett trots husets stora volym samtidigt som det öppnar upp för nyskapande taklösningar.

Nybygget byggs på egen mark intill Poseidons nuvarande bestånd på adressen. 

– När vårt nuvarande, storskaliga hus på Beväringsgatan byggdes på 1960-talet var det Europas största bostadshus. Nu är det dags att inte bara bygga fler lägenheter i ett populärt och växande Kviberg, utan även skapa nya tidsavtryck med en modern byggnad som tillför både arkitektoniska och praktiska värden för alla som rör sig i Kviberg, säger Johan Niklasson, teknisk chef på Poseidon.

Alla lägenheter i huset får en generös balkong som kan glasas in och ger möjlighet till stadsodling. Samtliga utom mindre ettor har ljusinflöde från två håll. I bottenplan planeras för verksamhetslokaler som ger naturligt liv och rörelse kring huset. Med det vinklade huset skapas samtidigt nya ytor och gårdsmiljöer i området. Som alltid när Poseidon bygger nytt blir hela huset rökfritt och lågenergihus.

Detaljplanen för nybyggnationen har varit ute på samråd och vann laga kraft 12 juli 2016, vilket gav grönt ljus för byggnation. Nu drar projekteringsfasen igång och under 2017 beräknas bygget kunna starta.


Om Framtidenkoncernens nyproduktion Sedan 2016 är Framtidenkoncernens nyproduktion samlad i ett gemensamt byggbolag – Framtiden Byggutveckling AB. Nya Kvibergshuset kommer att byggas under projektledning av Framtiden Byggutveckling AB. Efter färdigställande tar Bostads AB Poseidon över uthyrning och förvaltning.