Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernen satsar ytterligare i ytterområdena

I början av sommaren tog styrelsen och VD i Förvaltnings AB Framtiden initiativ till att bjuda in samtliga styrelsemedlemmar från koncernens alla bolag för att tillsammans göra en arbetsresa genom staden. Syftet med resan, som ägde rum igår, var att besöka sex områden där koncernens bolag är aktiva och ansvariga för boende och närmiljö. De ville se på plats hur de tillsammans ytterligare kan agera för att öka livskvaliteten för hyresgästerna och öka värdet i fastigheterna, som ett led i att skapa och utveckla den hållbara staden.

De olika stadsdelarna, myndigheter och föreningar informerade om nuläget, visade på möjligheter men gav också en bild över de utmaningar som finns i områdena. Dagen gav starka intryck och viljan och engagemanget till att göra skillnad var stor hos styrelsemedlemmarna som var tydliga i sin sammanfattning: Att inget byggts nytt i dessa områden på 40 år märks och ger oss anledning till att skyndsamt öka takten för både nybyggnation och för underhåll och restaurering av våra befintliga fastigheter.

– Vi ser tydligt efter gårdagen att våra strategiska planer när det gäller nybyggnation och underhållsplaner samt arbetet med social hållbarhet ligger helt rätt i tiden, men vi måste höja tempot väsentligt, säger Lars Johansson, styrelseordförande i Förvaltnings AB Framtiden som ser många möjligheter i samband med flera byggstarter i bland annat Hammarkullen och Hjällbo.

– Inom koncernen behöver vi bli bättre på att använda varandras kompetenser och tidigare erfarenheter för att snabbare nå önskat resultat. Arbetet i Gårdsten är exempel som visat på mycket goda resultat genom ett aktivt samarbete med hyresgäster, lokala föreningar, näringsliv och myndigheter och som resulterat i en ökad trygghet och livskvalitet för de boende, säger Mariette Hilmersson, VD Förvaltnings AB Framtiden.

Tillgången på bra bostäder och en bra boendemiljö är ett viktigt instrument i Göteborgs framtida utveckling och Framtidenkoncernen ska vara den ledande aktören på Göteborgs bostadsmarknad genom att aktivt arbeta med fokus på lägre hyror i samspel med bra kvalitet, bättre sammanhållande och tryggare bostadsområden med ökad integration samt ligga i framkant när det gäller nya innovativa lösningar inom miljö och social utveckling av våra befintliga och nybyggda områden.

För ytterligare information kontakta:
Lars Johansson, Styrelseordförande i Förvaltnings AB Framtiden, 0709-4610 14
Mariette Hilmersson, VD Förvaltnings AB Framtiden, 031-773 75 70
Ann Törnblom, Kommunikationschef Förvaltnings AB Framtiden. 0725-00 15 35