Framtiden

Tillbaka

Poseidon bygger fler hyresrätter i Örgryte Torp

Nu har Poseidon börjat schakta för ytterligare 155 hyresrätter i nya attraktiva stadsdelen Örgryte Torp. – De tre husens sedumtak och detaljer i höstglödens färger kommer att harmonisera med naturområdet intill, konstaterar Bostads AB Poseidons projektchef Thomas Svensson.

I nordöstra hörnet, mot skogen och Göteborg city, pågår nu schaktningen för Bostads AB Poseidons ytterligare tre av totalt fem hus i Örgryte Torp. Ett arbete som ska pågå månaden ut och då man även utför en del sprängning. Under senhösten påbörjas betongarbeten för att börja bygga husen uppåt.

– Det är väldigt roligt att få vara med att bygga en helt ny stadsdel i blandad bebyggelse med såväl hyresrätter som bostadsrätter och radhus i eget ägande. Dessutom i ett område som är så attraktivt, centralt men ändå mitt i naturen, säger Göran Leander som är chef för affärsutveckling på Poseidon.

Arkitekturen i den nya stadsdelen är samordnad med de andra byggherrarna HSB, Bonava och Skanska.

– Det som skiljer vår nya fastighet från grannarna är sedumtaken, en miljöåtgärd för att minska dagvattenflödet ner i stadens vattensystem. Men det ger också huset ett fint utseende, speciellt för grannarna, berättar projektchef Thomas Svensson.

Gårdarna får samma karaktär som granngårdarna, med direkt anslutning till Delsjöområdet genom små fina stigar. Ett gemensamt garage byggs under husen och lägenheter boendeanpassas för BMSS (Boende med särskilt stöd) och fördelas i de olika huskropparna.

Husen får en fasad i tegel och färgsätts på utvalda delar med höstglödens/våreldens färger som utgångspunkt. De röda, gröna och gula färgerna från den tåliga, långblommande blomman kommer att återses i garaget, på entréer och balkonger.

Husen ska vara färdigbyggda årsskiften 2018/2019 med en beräknad inflyttning strax därefter.

Utöver denna fastighet uppför Bostads AB Poseidon en fastighet med två huskroppar i nordvästra hörnet av stadsdelen Örgryte Torp, med beräknad inflyttning sommaren 2017.

Totalt bygger Poseidon 219 lägenheter i området.