Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernen deltar på Business Arena Stockholm

Framtidenkoncernen deltar på Business Arena Stockholm tillsammans med andra aktörer från Göteborgs Stad och dess näringsliv. Ett särskilt fokus läggs i år i Speakers Corner på Göteborg och Västra Götalands utmaningar och möjligheter. Det planeras för stora projekt och investeringar de närmaste åren i regionen.

Här deltar Framtidenkoncernen:

Torsdag den 22 september
”Situationen på bostadsmarknaden” Antalet bostäder som byggs ökar, men om 700 000 nya enheter är målet är det nödvändigt att ytterligare skruva upp produktionstakten. En stor fråga är ju också hur vi på bästa sätt kan bygga lägenheter för olika inkomstgrupper. Hur ser situationen ut på den svenska bostadsmarknaden? Hur arbetar våra bygg- och fastighetsbolag när organisationen behöver växa för att möta behov och efterfrågan? Var behöver man lägga mest uppmärksamhet när det gäller bostadsbyggande?

  • Mariette Hilmersson, vd och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden
  • Pelle Björklund, vd, Svenska Bostäder
  • Hans Wallenstam, vd, Wallenstam
  • Ulf Perbo, fd. stadssekreterare på Socialdepartementet och vice vd för Bil Sweden

Läs mer om programmet.

Speakers Corner
Onsdag den 21 september

13.00-13.15 Allmännyttan växlar upp
Mariette Hilmersson, koncernchef Förvaltnings AB Framtiden
Martin Blixt, vd Framtiden Byggutveckling

15.30-15.45 Bostadsbolagens roll för att klara integrationen och skapa ett jämlikt Göteborg
Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget

Torsdag den 22 september
13.00-13.15 Allmännyttan växlar upp – Framtidens roll för att klara bostadsefterfrågan
Mariette Hilmersson, koncernchef Förvaltnings AB Framtiden

Läs mer om programmet.