Framtiden

Tillbaka

Allmännyttan skapar jobb för nyanlända

Hon har jobbat på Polisen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Nu ska Bostads AB Poseidons nya integrationsansvariga Heléne Blennermark Zendegani hitta innovativa metoder för att motverka segregation med hemmet som utgångspunkt. – Det är därifrån jag tror vi kan göra mest nytta!

I september tillträdde Poseidons integrationsansvariga Heléne Blennermark Zendegani. Positionen är helt ny och ett resultat av ett prioriterat mål från moderbolaget Framtiden: att intensifiera arbetet för att skapa välfärd i flera av Göteborgs bostadsområden. Delvis genom att tillskapa möjligheten till fler jobb för nyanlända.

– Man kan fråga sig varför vi som bostadsföretag ska engagera oss i sociala frågor. Men om inte vi ser möjligheterna att få områden att växa tryggt och starkt, vem ska då göra det? Det är ju hos oss var tionde göteborgare bor, vi har direktkontakt med dem, säger Heléne Blennermark Zendegani.

Bostadsföretaget har alltid jobbat med bosociala frågor, och har redan många goda exempel på lyckade sociala insatser för ökad välfärd och trygghet, bland annat i området Backa Röd i Göteborg. På 15 år vände man det otrygga miljonprogramsområdet med ett av stadens mest skamfilade rykten till en attraktiv boplats med bolagets nöjdaste hyresgäster.

– Nyckeln där har varit systematiska och genomtänkta renoveringar, ihop med ett 100 % fokus på att involvera hyresgästerna i fysiska renoveringar och projekt som skapar självkänsla och sysselsättningsmöjligheter. Med den filosofin vann vi SABOs prestigefyllda tävling Årets Renoveringsprojekt 2016, berättar Göran Leander som är affärsutvecklingschef på Bostads AB Poseidon.

Poseidon och dess moder Förvaltnings AB Framtiden känner inte bara ansvar i att skapa möjlighet till inkludering, utan ser även en win-win-situation i sociala satsningar. Hyresgäster som känner sig delaktiga i samhällslivet och har en meningsfull sysselsättning blir en vinst, både för bostadsbolagen och de boende.

-Det här handlar inte om välgörenhet. Det handlar om allmän trygghet, långsiktighet och att lokalisera, matcha och utveckla talang hos nyanlända mot arbetsmarknadens behov. Där kan vi som allmännytta vara en motor i arbetsskapande insatser mot utanförskap och segregation, säger Heléne Blennermark Zendegani och tillägger att det måste ske snabbt.

– Just nu är vi inne i en högkonjunktur. Det byggs enormt och stora företag i Göteborg som Volvo och Skanska behöver kunnigt folk. Det är nu vi måste agera och satsa, och hela staden har samma mål. För att få människor i arbete långsiktigt måste vi samverka med varandra och kommer att göra det. Trygghet och jobb hänger ihop.

Heléne har en masterutbildning inom mänskliga rättigheter och gedigen praktisk erfarenhet av att se, bemöta och skapa möjligheter för människor från olika myndighetsperspektiv. Förutom att tillvarata talang hos nyanlända ska hon jobba för ökad kunskap och förståelse om frågor kring integration och inkludering, inom Poseidon och bland hyresgästerna.

– Vi pratar så mycket om olikheter i vårt samhälle idag. Mellan olika åldrar, ursprung, avdelningar och intressen. Jag tycker att vi istället ska fokusera på vad som förenar oss. Där har vi stor potential att växa som människor, grupp och organisation.