Framtiden

Tillbaka

​Bostadsbolaget och Willhem planerar fastighetsaffär i Biskopsgården

Vid styrelsemöte den 28 september beslutade Bostadsbolagets styrelse att gå vidare med planerna kring en fastighetsaffär i Biskopsgården. Om planerna blir verklighet kommer Bostadsbolaget att köpa Willhems hus på Friskväderstorget i Norra Biskopsgården och samtidigt sälja en fastighet i Södra Biskopsgården till Willhem.

– Jag är väldigt nöjd med styrelsens beslut som betyder att Bostadsbolaget kan satsa ännu mer fokuserat i området. Genom affären får både vi och Willhem bättre förvaltningsenheter, säger Bostadsbolagets vd Kicki Björklund.

Affären innebär att Bostadsbolaget förvärvar en fastighet med 140 lägenheter och ett tiotal lokaler. Samtidigt avyttras en fastighet med cirka 80 lägenheter och en gemensamhetslokal. Köpet grundas på två oberoende externa marknadsvärdebedömningar. 

Syftet med förvärvet är att skapa bättre förvaltningsområden för att kunna ge boende i området bättre och nära service. Bostadsbolaget är den enskilt största hyresvärden Norra Biskopsgården och äger redan övriga bostadshus runt Friskväderstorget. Av samma anledning vill Willhem förvärva den aktuella fastigheten i Södra Biskopsgården. Matbutiken Willys som ligger på Friskväderstorget har andra ägare och påverkas inte av affären.

Liksom förvärvet i Hammarkullen tidigare i år krävs ett slutligt godkännande av kommunfullmäktige i Göteborg. När ärendet ska behandlas i kommunfullmäktige är ännu inte klart.